În a doua zi a anului universitar 2019-2020, un an în care universităţile româneşti se pregătesc de alegeri, studenţii români şi-au prezentat aşteptările de la viitorii rectori.

Într-o campanie numită "coRector", tinerii reuniţi în Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România au transmis lista nevoilor lor, scrie edupedu.ro. Printre altele, studenţii cer să fie implicaţi în cercetare, solicită ca universităţile să organizeze sesiuni de coaching în domeniul antreprenoriatului, să cumpere instrumente psihologice destinate activităților de consiliere și orientare în carieră actuale și relevante, să introducă "ore de disponibilitate permanentă din partea cadrelor didactice" pentru consiliere şi consultaţii în vederea reducerii abandonului universitar.

De asemenea, tinerii cer ca profesorii să fie formaţi în aşa fel încât să ştie interacţiona cu studenţii cu diferite dizabilităţi, infrastructura din facultăţi să fie adaptată pentru aceştia (rampe de acces în toate spațiile de studiu, cercetare, cazare, servirea mesei, marcaje în limbajul Braille, softuri de traducere în limbajul Braille a cursurilor) iar în primii ani ai fiecărui ciclu de studii studenţii să aibă cursuri de etică şi deontologie.

Studenţii mai cer ca în cantine să li se vândă mâncare fără adaos comercial, să fie implicaţi în luarea deciziilor, să scadă gradul de birocraţie, iar cursurile să fie digitalizate.