Aprobat prin Hotararea Consiliului Director  nr. 565 / 15.07.2019

 

APEL DE SELECȚIE

-varianta simplificată-

Grupul de Acțiune Locală Muntele Șes Judetul Bihor anunță public lansarea sesiunii de cerere de proiecte LEADER.

Data lansării apelului de selecție: 31 IULIE 2019

Măsura lansată prin apelul de selecție:

M1/6B -„Dezvoltarea și modernizarea satelor din teritoriul GAL Muntele Șes Județul Bihor”

Număr de referință a sesiunii cererii de proiecte: M19.2(M1/6B) - 02/19 – 31.07.2019

Tipuri de beneficiari eligibili:

- Autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI-uri);
- Asociații și fundații, respectiv ONG-uri din teritoriu.

Fond nerambursabil total disponibil/Măsura M1/6B: 49.949,00 EURO

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect:

- Între 5.000 Euro şi 50.000 Euro/proiect (beneficiar).

Intensitatea sprijinului, din totalul cheltuielilor eligibile:

- 100% pentru investiții negeneratoare de venit;
- 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică;
- 90% pentru investiții generatoare de venit.

Pragul minim admis la finanțare:

Pentru măsura M1/6B pragul minim este de 25 de puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare.

Data limită de primire a proiectelor:  19 SEPTEMBRIE 2019, ora 1830

La sfâșitul perioadei se va publica pe site-ul www.galmunteleses.ro un anunț privind stadiul de depunere a proiectelor.

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

v. Proiectele de depun la sediul GAL Muntele Șes Județul Bihor din sat Spinuș, Comuna Spinuș, nr. 301, Județul Bihor, în zilele de miercuri si joi (intervalul orar 1700-1830), precum și în ultima zi de depunere în acelasi interval orar 1700-1830.

Pentru mai multe informații vă invităm să consultați varianta detaliată a apelului de selecție, disponibilă în format electronic și tipărit la sediul GAL sau pe site-ul asociației www.galmunteleses.ro.

Detalii privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului pentru Măsura M1/6B și anexele aferente acestuia, disponibile pe site-ul www.galmunteleses.ro.

 

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ MUNTELE ȘES JUDEȚUL BIHOR
Reprezentat prin SILAGHI Gheorghina, Președinte GAL
Sat Spinuș, Comuna Spinuș, nr.301, Județul Bihor
Telefon: 0740.207.498; e-mail: galmunteleses@yahoo.com

(Advertorial)