SC OTL SA anunţă vânzarea următoarelor bunuri:

 - tramvaie TATRA Vagon motor T4D 10 buc.

 - tramvaie TATRA vagon remorcă B4D 10 buc.

Preţul de începere a negocierii pentru vânzare este de 12.000 euro/tramvai, respectiv vagon motor + vagon remorcă.

Tramvaiele sunt funcţionale şi au fost scoase din circulaţie în luna februarie 2021.

OTL SA