Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bihor organizează în perioada 23 mai – 17 iulie 2019 Concursul local de proiecte din cadrul Programului național „România în Mișcare” 2019, sub-programul P5-1 „Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive” .

Bugetul alocat acestui concurs local de proiecte în 2019 este de 45.000 de lei. Aplicanţii eligibili sunt structurile sportive care au secții sportive, afiliate la federațiile sportive naționale. Aplicanții sunt eligibili dacă au sediul social în județul Bihor.

Valoarea finanțării solicitate/proiect se va încadra între 5000-9000 de lei pentru jocuri sportive și 3000-9000 de lei pentru sporturi individuale.

Etapele procedurii: depunerea dosarului de concurs:10-24 iunie 2019, între orele 08:00 - 16:30 de luni până joi și între orele 8:00-14:00 vineri (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la secretariatul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Bihor, din strada Mihai Eminescu, nr.11, cod poștal 410019, Oradea sau prin poștă (nu se vor lua în considerare dosarele sosite la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Bihor, prin poștă, înregistrate după data de 24 iunie 2019, ora 16:30 sau depuse la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Bihor după data de 24 iunie 2019, ora 16:30); etapa de verificare a eligibilității, înregistrării și a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară: 25-26 iunie 2019; afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare a eligibilității, înregistrării și a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară: 27 iunie 2019; depunerea completărilor: 28 iunie – 3 iulie 2019; verificarea completărilor depuse: 4 iulie 2019; afișarea rezultatelor finale ale etapei de verificare a eligibilității, înregistrării și a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară: 5 iulie 2019; etapa de evaluare a proiectelor: 8-9 iulie 2019; afișarea rezultatelor etapei de evaluare a proiectelor: 10 iulie 2019; depunerea contestațiilor pentru etapa de evaluare a proiectelor: 11-12 iulie 2019; analiza contestațiilor pentru etapa de evaluare evaluare a proiectelor: 15-16 iulie 2019; afișarea rezultatelor la contestațiile etapei de evaluare a proiectelor și a rezultatelor finale: 17 iulie 2019; încheierea contractelor de finanțare nerambursabilă: 22 iulie – 16 august 2019.

Perioada de desfășurare a proiectelor sportive: 19 august – 3 decembrie 2019.

Contestațiile la concursul local de proiecte sportive se depun la sediul MTS din str.Vasile Conta nr.16, sector 2, București, România.

Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv ghidul de finanțare, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro), site-ul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Bihor( http://www.djstbihor.ro) sau la sediul DJST Bihor din strada Mihai Eminescu, nr.11, cod poștal 410019, Oradea.