După şase ani de studiu asiduu, un profesor orădean le prezintă curioşilor o carte despre înţelepciune, aşa cum a studiat-o şi a înţeles-o din literatura sapienţială a lumii, chiar şi din scrieri vechi de mii de ani

Claudiu Damian, fost jurnalist, în prezent profesor de religie şi purtător de cuvânt al Inspectoratului Şcolar, îşi va lansa volumul intitulat "Hochma - Înţelepciunea în cărţile sapienţiale ale Vechiului Testament", pe 20 martie, de la ora 18, la Cetatea Oradea, corp E (sala de deasupra Consulatului onorific al Slovaciei).

Cercetare amplă

În cadrul studiilor sale de doctorat, urmate la Universitatea Babeş-Bolyai, Claudiu Damian a făcut o cercetare amplă asupra noţiunii de înţelepciune.

Analiza sa este una exhaustivă, care începe cu civilizaţia orientală (egipteană, mesopotamiană, asiro-babiloniană, sumero-akkadiană, siro-feniciană), filosofia antică grecească şi se încheie cu textul biblic.

Tema înţelepciunii este analizată din trei perspective: înţelepciunea omenească, înţelepciunea personificată şi înţelepciunea ca atribut dumnezeiesc.

Pentru a înţelege înţelepciunea, tânărul a studiat un an, ca bursier, la Studium Biblicum Franciscanum Ierusalim" din Israel, institut de cercetare şi învăţare academică a Sfintei Scripturi şi a arheologiei biblice, unde a avut acces la numeroase documente importante, scrieri originale. Unele dintre aceste texte, în ebraică şi în greacă, le-a tradus el însuşi şi apoi le-a interpretat, astfel încât să fie convins că le înţelege.

Volumul dedică pagini întregi şi regelui Solomon, cel care s-a rugat ca să fie înţelept şi a cărui înţelepciune a rămas proverbială. De asemenea, autorul dezbate şi problema personificării înţelepciunii, lămurind dacă a fost sau nu o persoană, aşa cum unele scrieri sugerează.

Dorinţă de cunoaştere

Cartea cu aproape 500 de pagini, editată de Presa Universitară Clujeană, este prefaţată de pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, totodată preşedintele Senatului UBB şi fostul coordonator de doctorat al autorului.

"În ceea ce priveşte rugăciunea regelui Solomon de obţinere a înţelepciunii, autorul realizează o traducere proprie a textului pentru a scoate mai bine în evidenţă sensurile pe care din diferite motive de natură lingvistică traducătorul ediţiei sinodale le-a scăpat din vedere. Demersul său lăudabil a fost corelat cu o abordare exegetică ce i-a justificat opţiunile de traducere şi, ulterior, i-a oferit posibilitatea de a sublinia mult mai vizibil concluziile la care s-a ajuns la finele acestei lucrări", a spus profesorul Chirilă.

La rândul său, autorul mărturiseşte că, înainte de a-şi începe cercetarea dorinţa lui a fost de a cunoaşte, de a descoperi, de a înţelege înţelepciunea, dar şi de a împărtăşi frumuseţea şi misterele lumii. Tocmai de aceea a căutat soluţii, ca să cerceteze şi în străinătate şi, astfel, să facă un studiu "la prima mână".

Născut în anul 1983, Claudiu Damian şi-a început studiile în teologie la Seminarul Teologic "Sfinţii Trei Ierarhi" din Zalău. Este licenţiat în Teologie Pastorală şi Psihologie la Universitatea din Oradea. În anul universitar 2005-2006 a obţinut o bursă Erasmus - Socrates, care i-a permis să îşi continue studiile în Grecia la Facultatea de Teologie din Atena, precum şi o specializare pe limba greacă. În 2015, a devinit doctor în teologie biblică al UBB, având calificativul de "Magna Cum Laude".

În cadrul doctoratului, pe lângă bursa la Studium Biblicum Franciscanum Ierusalim, a participat ca auditor la cursurile legate de subiectul înţelepciunii gnomice de la institutul "École biblique et archéologique française de Jérusalem".