Săli de curs neîncălzite, profesori păstraţi la catedră chiar şi după ce au primit condamnări definitive pentru luare de mită, studenţi momiţi cu burse să voteze împotriva intereselor colegilor lor, un Senat care funcţiona pe lângă lege, sunt descoperiri făcute de Consiliul de Etică şi Management Universitar la Universitatea "Eftimie Murgu" (UEMR) din Reşiţa, scrie pressone.ro.

Acum, CEMU cere destituirea rectorului, dar şi desfiinţarea universităţii, care este oricum aproape de faliment. Propunerea, una fără precedent în educaţia românească, a fost transmisă Ministerului Educaţiei, care, deocamdată, a aprobat printr-un Ordin al ministrului interimar Daniel Breaz monitorizarea (UEMR) din Reşiţa.

PressOne mai notează că este pentru prima oară când o instituţie care face parte din sistemul naţional de învăţământ superior din România poate ajunge să fie desfiinţată ca entitate juridică şi reorganizată.

În următoarele 3 luni, Universitatea trebuie să emită rapoarte succesive, în care să demonstreze că toate carenţele privind calitatea învăţământului, resursa umană şi financiară sunt pe cale să fie corectate. Fiecare raport va fi verificat de inspectori din cadrul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), CEMU şi Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS).

Fabrică de diplome

Potrivit "Metodologiei de monitorizare specială", această măsură are în vedere "asigurarea respectării standardelor legale de calitate specifice învăţământului superior, privind întreaga activitate didactică, de cercetare ştiinţifică, economico-financiară, administrativă, de finalizare a studiilor, de eliberare a actelor de studii".

În toate aceste domenii, CEMU a constatat că Universitatea din Reşiţa a acţionat fără nicio consideraţie faţă de actul de învăţământ, transformându-se într-o fabrică de diplome, cu profesori nepregătiţi profesional şi angajaţi pe criterii netransparente.

După cum tot PressOne a dezvăluit, CEMU a mai concluzionat, în urma controlului la Reşiţa, că Universitatea este ţinută în viaţă artificial, din cauză că numărul mic de studenţi înscrişi, lipsa finanţărilor pentru performanţă şi a granturilor pentru cercetare fac imposibilă salarizarea decentă a personalului.

Universitate cu calificativul "grad de încredere limitat" din partea ARACIS, UEMR se mai face vinovată de hotărâri luate în Senatul academic fără cvorum, 

Fără studenţi

UEMR datorează profesorilor peste 1 milion de euro, din diferenţe salariale cuvenite, dar neplătite. Instituţia nu are acum să plătească, având însă venituri modeste.

Potrivit CEMU, 79,72% dintre studenţii înmatriculaţi la Reşiţa sunt şcolarizaţi la "buget", iar în 2017, 88,37% dintre studenţi se aflau în această situaţie. Între timp, numărul de studenţi bugetaţi a scăzut în intervalul 2015-2019 de la 1.481 la 955. În 2019, la Reşiţa sunt doar 243 de studenţi care plătesc taxă de şcolarizare.

Ca să poată plăti în continuare salarii, UEMR a luat o serie de decizii unilaterale, prin hotărâri ale Senatului universitar, prin care întregului personal didactic îi era diminuat salariul de încadrare la minimum, indiferent de vechime sau performanţe. De asemenea, timpul de lucru săptămânal a fost redus de la 5 la 4 zile, cu reducerea corespunzătoare a salariului.