Ministerul Finanţelor a publicat marţi dimineaţă un proiect de Ordonanţă de Urgenţă care suspendă angajările prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice, actul normativ urmând să fie adoptat de Guvern odată cu rectificarea bugetului pe anul în curs, abia adoptat în luna aprilie.

Stop angajări!

"La data intrării în vigoare a prezentei Ordonanţe se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare", prevede proiectul de OUG.

Pentru posturile pentru care au fost demarate procedurile de organizare a concursurilor anterior intrării în vigoare a aceste ordonanţe se continuă procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la acea dată, dar ordonatorii de credite vor putea ocupa prin concurs sau examen posturi doar conform principiului: "unu la trei" din totalul posturilor ce se vor vacanta, respectiv la trei posturi ocupate devenite vacante, un singur post ocupat, la fel cum s-a întâmplat şi în timpul crizei din anii 2008-2010.

Singurele excepţii de la această regulă vor fi angajările în posturile vacante sau temporar vacante de personal didactic de predare, de personal medico-sanitar; a promoţiei de ofiţeri, subofiţeri, agenţi de Poliţie, maiştri militari şi funcţionari publici cu statut special din anul 2019, precum şi posturile vacante necesare încadrării promoţiei 2019 a Institutului Naţional al Magistraturii.

De asemenea, proiectul OUG prevede reducerea numărului de angajaţi din cabinetele demnitarilor guvernamentali (secretari de stat şi subsecretari de stat), precum şi ale conducătorilor de instituţii, agenţii şi oficii guvernamentale.

O altă prevedere vizează şi asigurarea serviciilor de telefonie mobilă doar pentru demnitari şi conducătorii de instituţii, nu şi pentru personalul de execuţie din cadrul acestora.

Primarii: Încalcă autonomia locală

O primă reacţie la proiectul de OUG a venit în cursul zilei de marţi de la Asociaţia Municipiilor din România, care critică restricţiile de angajare şi cer ca acestea să nu se aplice şi administraţiilor locale, deoarece încalcă însuşi principiul autonomiei locale.

Reprezentanţii municipalităţilor au transmis că "pentru prima oară, prin intrarea în vigoare a Legii nr. 153/2017 (n.r. – privind salarizarea în sectorul public), a fost recunoscut în mod real dreptul autorităţilor locale de a stabili şi implementa propria politică de personal, ţinând cont de realităţile sociale şi de planurile de dezvoltare locală. Renunţarea la acest principiu, la numai doi ani de la statuarea lui legală, nu este oportună", susţin reprezentanţii AMR.

Primarii spun că cele mai multe oraşe au trecut în ultimii doi ani de la apariţia legii salarizării printr-un amplu proces de restructurare a schemelor de personal, de reaşezare a atribuţiilor în cadrul unor structuri organizatorice mai suple în primării şi în celelalte instituţii locale, iar "blocarea angajărilor ar reprezenta doar o măsură arbitrară, de natură să îngreuneze activitatea administraţiei locale, atât de grea încercată de continua "reformă fiscală şi bugetară"".

Pe de altă parte, primarii de municipii critică şi propunerea de interzicere a achiziţionării din fonduri publice a serviciilor de telefonie mobilă pentru personalul angajat, cu excepţia persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, arătând că "telefonia mobilă asigură un contact direct al serviciilor publice cu cetăţeanul: nici nu putem să ne închipuim servicii publice locale de calitate fără internet şi telefonie mobilă".

"Poliţiştii locali, inspectorii din cadrul serviciilor de administrare a domeniului public (parcări, pază), personalul din sfera serviciilor de utilităţi publice, asistenţii sociali care pătrund în zone rău famate etc. utilizează telefonia mobilă şi aplicaţii mobile pentru furnizarea unor servicii de calitate şi pentru propria siguranţă", spune AMR.