În data de 25 iulie 2018, în Monitorul Oficial a fost publicată Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, lege care va intra în vigoare la data de 24 august 2018.

Acest act normativ, care modifică Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 şi Codul Rutier, prevede că persoana amendată va putea achita jumătate din minimul cuantumului reglementat de lege în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de contravenţie.

O a doua modificare importantă vizează faptul că această facilitate se va extinde cu privire la toate contravenţiile săvârşite pe teritoriul României – în prezent se poate achita jumătate din cuantumul minim doar în cazul contravenţiilor expres prevăzute de lege, cum ar fi, spre exemplu, contravenţiile rutiere.

Practic, începând din 24 august 2018 o persoană amendată pentru orice contravenţie - indiferent că este o contravenţie de mediu, silvică, la regimul construcţiilor, etc. - va beneficia de un interval de 15 zile în care va trebui să decidă dacă plăteşte amenda (în acest caz achitând jumătate din mimimul prevăzut de lege) sau formulează plângere în instanţă (caz în care, dacă pierde procesul, va plăti amenda prevăzută în procesul-verbal de contravenţie).

Atenţie! Dacă persoana sancţionată va plăti amenda în 15 zile, achită jumătate din cuantumul minim prevăzut de lege, indiferent de cuantumul amenzii aplicate în concret. Astfel, dacă amenda prevăzută de lege variază între 200 şi 1.000 lei, iar agentul aplică, de pildă, o sancţiune de 800 lei, persoana sancţionată va putea achita în 15 zile 100 lei, nu 400 lei.

Noua lege prevede şi măsuri pentru facilitarea achitării amenzilor contravenţionale prin constituirea unui cont unic de plată şi simplificarea procedurilor de urmărire a încasării amenzilor. Astfel, la Trezoreria Statului se constituie un cont unic destinat încasării amenzilor contravenţionale, se reglementează obligaţia utilizării unei serii de evidenţă unică a proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor, se instituie titlul de creanţă electronic cuprinzând datele din procesul-verbal de contravenţie şi se constituie sistemul informatic de gestionare a titlurilor de creanţă electronice, dar aceste prevederi urmează să intre în vigoare doar la data de 1 ianuarie 2019.