Codul de procedură civilă prevede reguli cu privire la persoana care suportă cheltuielile ocazionate de derularea unui proces, stabilind ca regulă de principiu că acestea vor fi suportate de către partea care pierde procesul.

Cheltuielile de judecată constă în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor, ale experţilor şi ale specialiştilor, sumele cuvenite martorilor pentru deplasare şi pierderile cauzate de necesitatea prezenţei la proces, cheltuielile de transport şi, dacă este cazul, de cazare, precum şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.

Partea care pretinde cheltuieli de judecată trebuie să facă dovada existenţei şi întinderii lor, cel mai târziu la data finalizării dezbaterilor asupra fondului cauzei. Când cererea de chemare în judecată a fost admisă numai în parte, judecătorii vor stabili măsura în care fiecare dintre părţi poate fi obligată la plata cheltuielilor de judecată. Dacă este cazul, judecătorii vor putea dispune compensarea cheltuielilor de judecată.

Codul prevede că nu vor putea fi micşorate niciodată cheltuielile de judecată având ca obiect plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar, precum şi plata sumelor cuvenite martorilor.

În schimb, instanţa poate, chiar şi din oficiu, să reducă motivat partea din cheltuielile de judecată reprezentând onorariul avocaţilor, atunci când acesta este vădit disproporţionat în raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfăşurată de avocat, ţinând seama şi de circumstanţele cauzei. Această prevedere legală este aplicată abuziv în practică de către instanțe de nenumărate ori, onorariile avocaților fiind adesea reduse la sume ridicole.

Chiar dacă se prevede în cod că reducerea onorariului avocatului nu va avea niciun efect asupra raporturilor dintre avocat şi clientul său, în realitate măsurile dispuse de instanță se reflectă în relația dintre avocat și client în sensul generării unei nemulțumiri a clientului față de activitatea prestată de avocat, cu toate că, în majoritatea cazurilor, aceasta este conformă standardelor profesionale.