La data de 1 ianuarie 2019 au intrat în vigoare mai multe dispoziții legale noi cu privire la sancționarea abaterilor rutiere.

În primul rând, conform celor stabilite prin Legea nr. 203/2018, plata amenzilor rutiere se efectuează în contul unic, fapt care poate conduce atât la o mai bună evidență a acestora, cât și la scutirea contravenientului de parcurgerea unor proceduri birocratice inutile.

Sub vechea reglementare, persoana sancționată trebuia să trimită o copie a dovezii de plată a amenzii organului care aplicase sancțiunea deoarece acesta nu avea de unde să cunoască unde și când fusese efectuată plata. Conform noii legislații, achitarea în numerar a amenzilor contravenţionale se poate face la orice unitate a Trezoreriei Statului, la casieriile unităţilor / subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau la alte entităţi ce se vor putea stabili ulterior, iar contravenientul nu este obligat să facă dovada plăţii către agentul constatator sau organul din care acesta face parte.

Amenzile se încasează într-un cont unic și  fac venit la bugetul local al unităţii / subdiviziunii administrativ-teritoriale în care domiciliază contravenientul. Distribuirea sumelor se realizează pe baza datelor privind evidenţa persoanelor fizice existente la nivelul Ministerului Finanţelor Publice valabile la momentul efectuării transferului.

Pentru a putea fi aplicate în practică aceste dispoziții, fiecare proces-verbal de contravenție va avea o serie unică și va fi introdus în sistemul de evidență centralizat.

Reamintesc faptul că, începând cu luna august 2018, se poate achita jumătate din minimul amenzii în termen de 15 zile de la data comunicării procesului verbal (în vechea reglementare termenul era de 48 de ore).

În ceea ce privește noile formulare de procese verbale, acestea sunt mai detaliate, cuprinzând rubrici pentru toate datele, au spațiu mai mare pentru descrierea faptelor şi rubrici pentru toate sancțiunile complementare ce pot fi aplicate.

În plus, formularul special ce se utilizează pentru constatarea contravențiilor la regimul de viteză conține rubrici pentru identificarea aparatului cu care s-au făcut măsurătorile.