Instanţa Supremă s-a pronunţat recent, printr-o decizie de speţă, în sensul în care Ghidul pentru acordarea daunelor morale emis de Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii nu este obligatoriu pentru instanţe.

Mai concret, acum câţiva ani societăţile de asigurări au întocmit un Ghid în care se stabilesc anumite sume penru prejudiciile create prin accidente de circulaţie. Acest ghid are la bază aproximativ 2.300 de hotărâri judecătoreşti selectate de asigurători.

De regulă, în procesele vizând despăgubiri generate de accidente de circulaţie asigurătorii invocă acest Ghid, care prevede sume foarte mici cu titlu de despăgubiri. Nici nu e de mirare, având în vedere şi faptul că, finalmente, în aceste cazuri despăgubirile sunt plătite nu de persoana vinovată, ci de societatea de asigurare unde autorul avea încheiată o poliţă de răspundere civilă auto (RCA).

Printr-o decizie de speţă din 29 ianuarie a.c. (Decizia nr. 130/2019 a Secţiei I Civile), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţia a stabilit, însă, că acest Ghid nu poate constitui un criteriu obligatoriu de cuantificare a despăgubirilor morale pentru instanţele de judecată.

În motivarea deciziei, Instanţa Supremă arată că Ghidul este doar un instrument de lucru utilizat de asigurători în procedura administrativă de cuantificare a despăgubirilor pe cale amiabilă, neavând forţă de act normativ şi, pe cale de consecinţă, nu poate fi obligatoriu pentru instanţele de judecată.

Înalta Curte a apreciat că datele statistice utilizate de asigurători şi care nu pot fi verificate nu pot fi asimilate legislaţiei şi jurisprudenţei din România, Ghidul având doar caracter de recomandare pentru societăţile de asigurare.

În continuare, Instanţa Supremă arată că valorile morale lezate în aceste situaţii, ca de altfel în toate situaţiile, se apreciază prin prisma importanţei lor şi a intensităţii percepţiei asupra consecinţelor concrete ale faptei, avându-se în vedere criteriile echităţii şi proporţionalităţii daunei dezvoltate în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Este de menţionat şi faptul că, acum câţiva ani, societăţile de asigurări au încercat să obţină de la Consiliul Superior al Magistraturii o hotărâre prin care acest Ghid să devină obligatoriu. În mod corect, însă, CSM a respins solicitarea, cu menţiunea că o asemenea decizie ar reprezenta o imixtiune în activitatea de judecată.