Legea nr. 203/2018 privind măsurile de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, lege care a intrat în vigoare pe 24 august 2018, prevede că în materia contravenţiilor rutiere se va aplica, de la 1 ianuarie 2019, o nouă metodă referitoare la achitarea acestora.

Astfel, de la începutul anului viitor se constituie un cont unic la Trezoreria Statului pentru încasarea amenzilor contravenţionale, se reglementează obligaţia utilizării unei serii de evidenţă unice a proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor, se instituie titlul de creanţă electronic cuprinzând datele din procesul-verbal de contravenţie şi, de asemenea, se înfiinţează sistemul informatic de gestionare a titlurilor de creanţă electronice.

Achitarea în numerar a amenzilor contravenţionale se va putea face la orice unitate a Trezoreriei sau la casieriile primăriilor, indiferent de domiciliul contravenientului, care nu va mai fi obligat să facă dovada plăţii către agentul constatator, aşa cum se întâmplă în prezent.

Documentele de plată prin care se achită amenda contravenţională trebuie să conţină obligatoriu: seria de evidenţă unică a procesului-verbal de contravenţie; CNP-ul contravenientului; contul sau codul IBAN al contului unic; suma plătită şi data plăţii. În acest scop, procesele verbale care nu conţin CNP-ul contravenientului vor fi anulate de către instanţele de judecată, în mod obligatoriu, dacă persoana interesată formulează o plângere în acest sens.

Dacă în termen de 15 zile persoana amendată nu plăteşte, în mod voluntar, jumătate din minimul legal al amenzii contravenţionale sau nu contestă în instanţă procesul-verbal în acelaşi termen, se emite un titlu electronic de creanţă care se pune în executare de către primăria de domiciliu a persoanei amendate.

Procesul-verbal în original se arhivează de către instituţia care a aplicat amenda. Aceste prevederi se aplică, cu caracter pilot, doar amenzilor rutiere, urmând ca în viitor să se extindă cu privire la toate amenzile contravenţionale aplicate în România, iar normele metodologice de aplicare a legii să fie emise până la 31 decembrie 2018.