În data de 25 iunie 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial Decizia nr. 297/2018 a Curţii Constituţionale prin care s-a stabilit că, pentru a evita prescrierea dosarelor, procurorii vor fi obligaţi să încunoştinţeze persoana acuzată despre existenţa dosarului penal.

În concret, Curtea Constituţională a admis o excepţie de neconstituţionalitate cu privire la un articol din codul penal care prevedea că termenul de prescripţie a răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea "oricărui act de procedură în cauză", apreciind că această formulare este lipsită de claritatea necesară unui text legal, astfel încât întreruperea prescripţiei poate să opereze doar în condiţiile în care este adusă la cunoştinţa persoanei acuzate.

În motivarea soluţiei adoptate, Curtea Constituţională face trimitere la soluţii legislative similare din alte ţări europene, cum ar fi spre exemplu Franţa, Germania, Italia, Olanda, Portugalia, Slovacia şi Spania.

Întrucât decizia a devenit obligatorie de la momentul publicării în Monitorul Oficial, organele de urmărire penală au obligaţia de a comunica persoanelor acuzate cel puţin un act de procedură înainte de împlinirea termenului de prescripţie.

Deşi au existat trei judecători ai Curţii care au formulat opinii separate, prin care au apreciat că excepţia trebuia respinsă, până la urmă această decizie este perfect normală într-un stat de drept.

Termenele de prescripţie a răspunderii penale se calculează în raport de pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea concretă, fiind cu atât mai lungi cu cât infracţiunea este mai gravă. Mai mult, anumite fapte foarte grave, cum este spre exemplu omorul, nu se prescriu niciodată.

Singura obligaţie impusă prin această decizie este aceea ca procurorii să aducă la cunoştinţa suspectului faptul că este acuzat într-un dosar penal, înainte de expirarea termenului de prescripţie, termen care înseamnă cel puţin câţiva ani de la comiterea faptei.

Dacă se face această comunicare, începe să curgă un nou termen, egal cu termenul iniţial, în care se poate derula investigaţia şi judecata pentru a se ajunge la o hotărâre definitivă a justiţiei cu privire la persoana respectivă.