Recent a intrat în vigoare Legea nr. 212/2018 care aduce modificări importante în materia contenciosului administrativ.

O primă modificare vizează faptul că pentru judecare va fi exclusiv competentă instanţa de la domiciliul reclamantului. Concret, persoana care se consideră vătămată printr-un act administrativ nu va mai putea să se adreseze instanţei de la sediul autorităţii respective, ci doar Tribunalului sau Curţii de Apel de la domiciliul său.

În ceea ce priveşte litigiile fiscale, pragul de competenţă între tribunale şi curţi de apel creşte de la 1 milion la 3 milioane lei şi dispare competenţa specială a curţilor de apel în litigiile privind fondurile europene. În aceste condiţii, orice act fiscal cu o valoare mai mică de 3 milioane lei va fi contestat la tribunal, doar actele cu o valoare superioară urmând a fi verificate în primă instanţă de curţile de apel, iar în recurs de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

În materia contractelor administrative, instanţa de contencios administrativ rămâne competentă să soluţioneze litigiile cu privire la încheierea acestora, procesele privind executarea lor urmând să revină în competenţa fostelor secţii comerciale.

În ceea ce priveşte procedura de judecată, aceasta devine mai accelerată. Astfel, la primirea cererii, instanţa dispune citarea părţilor, fără a mai fi parcursă procedura scrisă. Autoritatea publică emitentă va comunica împreună cu întâmpinarea (care trebuie depusă în termen de 25 de zile) actul atacat împreună cu întreaga documentaţie care a stat la baza emiterii lui, precum şi orice alte lucrări necesare pentru soluţionarea cauzei.

Recursul la instanţa supremă nu va mai parcurge procedura filtrului, fapt care va conduce la scurtarea timpului de aşteptare pentru soluţionarea recursului, durată care ajunsese chiar şi la 3-4 ani.

În ceea ce priveşte cererile de suspendare a aplicării actului administrativ, şi aceasta se va accelera, nemaifiind parcursă etapa regularizării acestor cereri. Astfel, întâmpinarea este obligatorie şi se depune la dosarul cauzei cu cel puţin 3 zile înainte de termenul de judecată, iar reclamantul va lua cunoştinţă de conţinutul întâmpinării de la dosarul cauzei. 

Urmează să vedem în practică dacă aceste reglementări îşi vor atinge scopul, iar durata litigiilor de contencios administrativ va fi simţitor redusă.