O bună parte a comunităţii maghiare din Oradea doreşte ca Sfântul Ladislau, întemeietorul oraşului, să aibă o statuie ecvestră în Piaţa Unirii, în partea dinspre Criş a bisericii catolice care poartă numele marelui Rege. O parte a cetăţenilor de etnie română susţin doleanţa.

Care sunt argumentele pe care se bazează cererea? În primul rând, criteriul proporţionalităţii. În acest moment, în spaţiul central, cel mai important al urbei noastre, sunt amplasate patru statui. Ele întruchipează personalităţi care au avut un rol important în crearea României de astăzi. Este un lucru foarte important în istoria românilor şi este de înţeles că generaţia de astăzi aduce un omagiu celor care au înfăptuit acest act istoric.

Însă, prin prezenţa exclusivă a personalităţilor româneşti, comunitatea maghiară, cu o pondere de aproape 25% din oraş, simte pe bună dreptate că nu este reprezentată în planul simbolisticii Pieţei. Ar fi corect şi echitabil ca şi comunitatea maghiară să beneficieze de o statuie.

Apoi, sunt argumente legate de personalitatea Regelui. Prin ridicarea în cinstea Fecioarei Maria a unei mănăstiri care ulterior va deveni sediu al capitlului compus din 24 de canonici, Ladislau a pus baza oraşului Oradea. Personalitatea Sfântului Ladislau leagă românii şi maghiarii, prin lupta pentru păstrarea creştinismului, importantă pentru ambele popoare, iar fiica Regelui, Paraschiva, a devenit sfântă bizantină, apreciată în religia ortodoxă.

Nu trebuie ignorat că, prin amplasarea statuii Sfântului Ladislau în aceeaşi piaţă cu personalităţi din istoria românească se realizează o imagine de multiculturalism specific acestei zone.

Amplasată în locul propus, statuia nu ar afecta unitatea celorlalte statui importante pentru comunitatea românească. Dar existenţa în aceeaşi piaţă a tuturor statuilor poate fi considerată o reconciliere simbolică româno-maghiară.

Zatykó Gyula
Consilier al primarului Ilie Bolojan