Tinerilor care se întreabă de ce ar trebui să devină studenţi la Oradea am să le ofer câteva răspunsuri. Fiindcă Universitatea noastră este o adevărată instituţie europeană, unde viaţa studenţească depăşeşte limitele campusului, într-un oraş în plină ascensiune, aflat în circuitul Art Nouveau, cu oferte bogate pe plan social, cultural, comunitar. Vecinătatea cu Băile Felix este de asemenea un avantaj de care se poate profita!

UO este locul unde "policromia" este la ea acasă! Aici studentul poate atinge performanţa în domenii diverse, de la inginerie la economie, ştiinţe socio-umane şi exacte, arte, relaţii internaţionale, drept, protecţia mediului, medicină, arhitectură, construcţii, teologie, sport, turism. Avem o comunitate de peste 18.000 de studenţi, multiculturală şi multinaţională, din 50 de ţări.

Studentul este în centrul atenţiei, atât în activităţile academice, ştiinţifice cât şi în cele extracurriculare. Intenţia noastră de a dezvolta o personalitate plurifaţetată a studentului, implicit a viitorului specialist, este adaptată evoluţiei spectaculoase a pieţei muncii.

De asemenea, implicarea activă a studenţilor în structurile de conducere, în asociaţii studenţeşti şi vizibilitatea online a activităţilor face ca gradul satisfacţiei studentului să fie înalt. În plus, studenţii merituoşi sunt răsplătiţi cu burse cuprinse între 4.800 şi 12.000 de lei pe an, din veniturile proprii ale UO, cu mobilităţi internaţionale şi cu tabere.

Studenţii au la dispoziţie facilităţi dedicate lor, cămine, cantină, spaţii sportive şi de recreere, cărora li se acordă o atenţie specială, esenţială în crearea unui mediu de viaţă modern, european.

Interesul conducerii Universităţii din Oradea este permanent pentru atragerea de fonduri în vederea valorificării unicităţii la nivel naţional a Art Nouveau-ului campusului şi este un alt punct forte al invitaţiei noastre de a experimenta, ca student, şi apoi de a se desăvârşi ca specialist. Credeţi în noi!

Ligia Burtă
Prorector
Universitatea din Oradea