1815: Şcolile seleuşenilor

Cartierul orădean Nufărul era, până acum 70 de ani, un sat. Sub influenţa politicii educaţionale şi de dezvoltare a Curţii de la Viena, în secolul al XVIII-lea, acest sat, Seleuş, creşte economic, dar şi spiritual şi educaţional.

Având circa 600-700 de locuitori, aşezarea a fost înzestrată cu o biserică romano-catolică în 1732, prin grija episcopului Csáki Imre, pe lângă ea funcţionând şi o şcoală confesională. În 1815, 12 copii învăţau aici cititul, scrisul şi aritmetica, orele fiind ţinute luni, marţi şi vineri. Sâmbăta şi duminica învăţau doctrina religioasă.

Şcoala din Seleuş a fost reconstruită în 1891, având mai multe camere, cea principală fiind destinată studiului elevilor. Clădirea era dotată cu o locuinţă pentru învăţător, bucătărie şi cămară, pivniţă, afumătoare şi grajd.

Până în 1912, prin dezvoltarea satului, lângă şcoala de băieţi au mai apărut o grădiniţă şi o şcoală de fete. Elevele au beneficiat de priceperea unei învăţătoare cu vechime: Elisabeta Szabó, care a predat la şcoala de fete până în 1948. În perioada interbelică, cele două au devenit şcoli de stat.

2019: Proaspăt Colegiu Naţional

După reforma agrară din 1921, s-au solicitat 3,4 hectare pentru fiecare şcoală, ca "grădini de economie", care aveau să fie lucrate de elevi. În anii ’30, ambele şcoli aveau curţi mari, însă mobilierul era vechi, iar cadrele didactice insuficiente, dat fiind că după statificare au fost introduse mai multe discipline de studiu.

La începutul perioadei comuniste, când Seleuşul a devenit cartierul Nufărul, aici existau două şcoli, una românească (aproape de bisericuţă) şi alta maghiară (în zona străzii Bumbacului). Clădirile lor au fost desfiinţate cu timpul pentru a face loc blocurilor.

Şcoala maghiară a devenit Şcoala elementară nr. 3, de opt clase, care în 1976 a absorbit vechea şcoală românească, devenită Şcoala generală nr. 20. Până în 1990, numărul elevilor a crescut la 2.400, impunându-se construirea unei noi clădiri. Şcoala nr. 3 a fost transformată în Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" în 1995.

Azi, cei peste 1.800 de elevi din clasele 0-XII au la dispoziţie săli de clasă moderne, bază sportivă, bibliotecă şi laboratoare. Din anul şcolar 2019-2020, Liceul va deveni Colegiu Naţional.