Ţinând cont de solicitările companiilor, Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A., societate administrator a parcurilor industriale, a conceput un proiect aflat în licitaţie pentru un Centru de servicii în parcul industrial I, care să deservească atât companiile din parcurile industriale, în ceea ce priveşte necesităţile angajaţilor, cât şi viitorii investitori.

În cadrul Centrului de servicii din Parcul Industrial Eurobusiness I – Sos. Borşului vor exista:

1. Creşa şi grădiniţă (proiect depus de către DMPFI – Primăria Oradea) in implementare

2. Restaurant cu sala de conferinţe,  spaţii de cazare, sală de fitness, punct farmaceutic/cabinet medical, punct de curierat, automat bancar şi parcare. Caietul de sarcini pentru acest obiectiv şi documentaţia aferentă a fost postat pe site-ul www.adlo.ro, secţiunea Licitaţii.

Destinaţia parcelei:

Parcela în suprafaţă de 4.112 mp este destinată construirii unui centru de servicii care îi va deservi pe rezidenţii parcului industrial.

Proiectul

Proiectul de investiţie care poate fi realizat pe această parcelă constă în construirea de către Investitor a unuia sau mai multor imobile cu spaţii destinate desfăşurării următoarelor activităţi:

1. sală multifuncţională cu servicii de alimentaţie publică/restaurant, corespunzătoare pentru evenimente corporate şi prevăzut cu loc de joacă pentru copii;
2. unitate de cazare in regim hotelier (minim 10 camere);
3. sală de fitness;
4. servicii medicale (cabinet medical, punct farmaceutic);
5. instalare bancomat multifunctional;
6. punct de curierat;
7. parcare.

Investitorul trebuie să asigure minim activităţile prevăzute la punctul "Proiectul". Investitorul poate să prevadă şi alte funcţiuni, cu condiţia ca acestea să fie permise în incinta parcului industrial, conform Regulamentului parcului industrial.

Activităţile vor fi desfăşurate fie de către investitor cu resurse proprii (dacă este autorizat pentru desfăşurarea activităţilor), fie de către terţi parteneri, în baza unor contracte de închiriere/folosinţă a spaţiilor din imobilul/imobilele edificate de Investitor.

ADLO îl va sprijini pe Investitor cu toate informaţiile necesare pentru realizarea Proiectului, în măsura în care acestea există la ADLO.

ADLO nu va interveni în relaţiile contractuale dintre Investitor şi terţi parteneri.

Conform Regulamentului parcului industrial, preţul terenului pentru zona de servicii porneşte de la 9,5 euro/mp/25 de ani.

Suma minimă investită trebuie sa fie 70 euro/mp.

Licitaţia va acea loc în data de 08.07.2019 la orele 14.00, iar documentaţia se poate depune până în data de 08.07.2019 orele 12.00.