COMUNICAT DE PRESĂ

Municipiul ORADEA, 20.05.2019

Federaţia Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din Romania (FZMAUR), cu sediul în municipiul Brașov, în parteneriat cu Asociația pentru Mobilitate Metropolitană (AMM), cu sediul în Municipiul București, implementează proiectul METROPOLITAN, cod SMIS 111265, finanţat în cadrul Programului Operational Capacitate Administrativă 2014-2020, care are ca beneficiari direcţi, Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) care gestionează transportul public și Municipiile cu statut de pol de creștere sau dezvoltare.

Obiectivul  general al proiectului este elaborarea unei politici publice alternative la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul transportului public local și metropolitan de călători din România, care va contribui la perfecționarea legislației în domeniu, la o corelare a legislației în domeniu cu legea cadru privind serviciile comunitare de utilități publice (Legea nr. 51/2006) și cu legislația auxiliară, precum și la o armonizare cu legislația europeană privind serviciile publice de transport, respectiv Regulamentul (CE) nr. 1370/2007.

În acest context, în perioada 15-17 Mai 2019, a avut loc în municipiul Oradea, al doilea seminar regional al proiectului, cu participarea unui număr de peste 50  de invitați, din grupul țintă al proiectului (ADI-uri membre FZMAUR, reprezentanți ai municipiilor reședință de județ și ai ADI-urile de transport public) precum și reprezentanți locali.

La eveniment au participat în calitate de invitați, reprezentanți ai Băncii Mondiale.

Agenda evenimentului a cuprins subiecte de interes general din domeniul transportului public la nivel local și metropolitan, fiind prezentate diverse proiecte de bună practică și discutate totodată problemele relevante cu care serviciul de transport public se confruntă.

În baza celor discutate în cadrul seminarului, s-au desprins o serie de concluzii și propuneri privind necesitatea modificării cadrului legal care reglementează transportul public la nivelul zonelor metropolitane și aglomerărilor urbane din România.

Informații suplimentare: 

Paul Adrian PECE-Manager proiect,
tel. 0731-328826, e-mail: paul.pece@fzmaur.ro
website: www.fzmaur.ro

(Advertorial)