Comunicat de presă

Data: 26.08.2019

Începerea proiectului „Incubator Creativ Oradea

S.C. ONE MEDIA & EVENTS S.R.L. cu sediul în Municipiul Oradea, Strada George Enescu, nr. 21, cod poștal 410034, județul Bihor, CUI 25966355, J05/1116/2009, implementează proiectul cu titlul: Incubator Creativ Oradea”, cod SMIS 121991, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 4314/28.05.2019 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru programul operațional Regional 2014-2020 și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 4.775.951,74 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de  2.975.119,27 lei, din care 2.528.851,38 lei din FEDR și 446.267,89 lei din Bugetul Național.

Proiectul se implementează în Municipiul Oradea, Strada Hack Halasi Gyula, nr. 105, nr. CF 184040, nr. CAD 16692 și în Strada Hack Halasi Gyula, nr. 103, nr. CF 184041, nr. CAD 16693, prin REGIO – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1. – „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității economice a companiei prin înființarea unei structuri moderne de sprijinire a afacerilor – INCUBATOR CREATIV ORADEA, pentru companii din domeniul industriilor creative, stimulând astfel potențialul de dezvoltare si de viabilitate, ajutându-le să supraviețuiască si să crească în perioada de început.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Înființarea unui incubator de afaceri INCUBATOR CREATIV ORADEA optim pentru dezvoltarea si creșterea startup-urilor creative. În cadrul centrului INCUBATOR CREATIV ORADEA se vor pune în funcțiune 150,17 mp spații de birouri pentru firmele incubate, 61,39 mp destinat pentru spații de conferința si/sau întâlniri pentru companii 130,92 mp spațiu pentru activități creative și 7 locuri de parcare auto gratuite în curtea interioara pentru locatarii incubatorului si clienții acestuia.

2. Ocuparea în proporție de minim 80% a incubatorului de afaceri cu companii de tip startup din domeniul industriilor creative, în termen de 2 ani de la finalizarea investiției.

3. Obținerea unei ratei de supraviețuire startup-urilor incubate de minim 80% la 3 ani de la finalizarea proiectului.

4. Creșterea competitivității startup-urilor incubate prin oferirea unui număr de 20 servicii în cadrul incubatorului de afaceri: 14 servicii in perioada de incubare, 2 servicii in perioada de preincubare si 4 servicii in perioada de post incubare.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt următoarele:

1. Construirea unui incubator de afaceri INCUBATOR CREATIV ORADEA optim pentru dezvoltarea si creșterea startup-urilor creative. În cadrul centrului INCUBATOR CREATIV ORADEA se vor pune în funcțiune 150,17 mp spații de birouri pentru firmele incubate, 61,39 mp destinat pentru spații de conferința si/sau întâlniri pentru companii 130,92 mp spațiu pentru activități creative si 7 locuri de parcare auto gratuite în curtea interioara pentru locatarii incubatorului si clienții acestuia.

2. Creșterea competitivității startup-urilor incubate prin oferirea unui număr total de 20 servicii în cadrul incubatorului de afaceri din care 2 servicii de preincubare 14 servicii in perioada de incubare si 4 servicii postincubare.

3. Achiziționarea de echipamente destinate producerii energiei electrice din surse regenerabile; de mobilier, de echipamente IT necesare desfășurării activității; de echipamente tehnologice.

Impactul proiectului va consta în faptul că persoanele fizice si juridice din regiunea de Nord-Vest a României vor beneficia indirect de

serviciilor oferite de Incubatorul Creativ Oradea, ca de exemplu beneficiarii finali ai clienților incubatorului. De asemenea, acest proiect aduce numeroase beneficii comunității locale: din punctul de vedere al taxelor suplimentare generate la bugetul local, al creșterii competitivității economiei locale pe piața regionala si internațională, al diversificării gamei de servicii prestate în regiune, în special pe partea de producție creativă, dar si prin diminuarea impactului negativ asupra mediului adus de utilizarea de echipamente de producere a energiei regenerabile.

Data de începere a proiectului: 29.05.2018

Data de finalizare a proiectului: 31.03.2022

Date de contact: pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziție la sediul societății sau la tel. 0720026118, e-mail marianegrau@gmail.com, persoana de contact Maria Negrău, administrator.