Au început înscrierile pentru un nou examen de admitere în avocatură, destinat atât celor care vor să devină avocaţi stagiari, cât şi celor care s-au definitivat în alte profesii juridice şi îndeplinesc condiţiile pentru a ajunge direct avocaţi definitivi. Noua sesiune de admitere are un regulament de examen mult mai simplificat, testele urmând să fie tip grilă, iar fiecare întrebare va avea trei variante de răspuns cu o singură variantă corectă.

Anunţul a fost făcut, marţi, printr-un comunicat transmis de Baroul Bihor în care se precizează că examenul se va desfăşura în data de 30 august 2019, pentru toţi candidaţii.

Potrivit informării, examenul se va desfăşura la Bucureşti, prin susţinerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen, urmând să fie declaraţi admişi candidaţii care vor obţine cel puţin 10 puncte la fiecare disciplină în parte şi un punctaj total de cel puţin 70 de puncte.

Materiile de examen sunt: organizarea şi exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.

Important de reţinut este că, pentru sesiunea august 2019, Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din data de 05 iunie 2019 a decis că examenul va fi tip grilă, iar fiecare întrebare va avea trei variante de răspuns cu o singură variantă corectă.

Cererile de înscriere se depun în intervalul 08 iulie 2019 (ora 8.00) – 02 august 2019 (ora 16.00) la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.

Cererile vor fi însoţite de actele prevăzute în Regulamentul de examen.

În perioada 02 august 2019 – 09 august 2019 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen, iar rezultatul verificărilor se afişează conform prevederilor Regulamentului de examen.

Taxa de examen este de 1000 lei şi se va achita în contul I.N.P.P.A. din Bucureşti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea Bucureşti cu menţiunea "Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea august 2019", respectiv "Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea august 2019".

(Advertorial)