Data 20 Mai 2019

Lansare proiect: Lideri pentru azi și mâine!

PLEXUS SERVICES RO S.R.L. din Oradea a început în luna Mai a.c. implementarea proiectului cu titlul Lideri pentru azi și mâine! finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (Cod proiect 127080).

Obiectivul proiectului este reprezentat de creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de noi instrumente, metode, practici de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.

Proiectul va facilita instruirea a cel puțin 126 de angajați din cadrul PLEXUS SERVICES RO S.R.L, dintre care 113 au funcții de conducere/management în diferitele departamente ale companiei și 13 sunt angajați în cadrul departamentului de resurse umane.

Prin activitățile prevăzute se urmărește creşterea gradului de adaptabilitate a angajaţilor companiei la cerinţele specifice funcţiei ocupate - prin oferirea programelor de formare profesională la locul de muncă și creşterea gradului de anticipare a nevoilor de calificare, respectiv competenţelor resurselor umane în contextul schimbărilor tehnologice din sectorul economic în care activează societatea.

În urma implementării proiectului se dorește ca:

- Generaţia formată prin proiect să dispună de competenţe necesare formării unei noi descendențe de lideri;

- Leadership-ul format să contribuie la crearea unui mediu de lucru motivant; rezultatele proiectului fiind valorificate chiar pentru îmbunătăţirea productivităţii și calităţii produselor realizate;

- Rezultatele să fie valorificate prin scăderea ratei de fluctuaţie a personalului, fiind rezolvate multe dintre probleme angajaţilor;

- Strategia de resurse umane să fie aplicată imediat după finalizarea proiectului, alături de măsurile necesare pentru formarea angajaţilor în contextul schimbărilor tehnologice.

Bugetul total al proiectului este în valoare de 805.234,51 lei, din care cheltuieli eligibile în valoare de 684.614,85 lei, iar valoarea nerambursabilă finanțată din Fondul Social European este de 342.307,41 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni (1 mai 2019 – 30 aprilie 2020).

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Manager proiect
Alina Cîmpean
alina.cimpean@plexus.com
Tel: 0742215099
PLEXUS SERVICES RO S.R.L
Oradea, Str.Eugeniu Carada, nr.2-4

(Advertorial)