Din 1 ianuarie 2019, ca urmare a unor modificări legislative, limita maximă a venitului net pe membru de familie sau al unei persoane singure a crescut de la 615 lei la 750 lei pentru solicitanţii de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie electrică şi combustibili solizi sau petrolieri, deci nu şi pentru locuinţele încălzite cu energie termică.

Pentru cei care au venituri nete între 540 lei şi 750 lei, cuantumul ajutorului lunar va fi de 20 de lei pentru toate cele trei tipuri de ajutor menţionate mai sus.

Modificările au fost făcute prin Ordonanţa de Urgenţă nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.

Aceste modificări au fost publicate de către Direcţia de Asistenţă Socială Oradea, care le precizează orădenilor că pentru a beneficia de acest ajutor pentru luna ianuarie solicitanţii au posibilitatea să înregistreze cererile şi declaraţiile pe propria răspundere însoţite de documentele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile nete realizate de membrii acesteia până în data de 20.01.2019, la sediul DAS Oradea din str. Primăriei nr.42 – Serviciul Relaţii cu Publicul şi Evaluare Iniţială (cam.17).

De asemenea, documentele se mai pot depune la Centrele multifuncţionale "Nufărul" str. Nufărului nr.47, bl. D111, "Rogerius I" str. Sf. Ap. Andrei nr.58, bl. C30 şi "Rogerius "II" str. Ep. Ioan Suciu nr.1, bl.ZP1.