Municipalitatea orădeană a achiziţionat, în premieră naţională, 2.000 de manuale şi tot atâtea caiete de lucru având ca materie istoria locală a Oradiei. Manualele opţionale sunt în curs de distribuire şcolilor orădene, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, urmând ca materia să fie predată la oră elevilor de clasa a VII-a.

Bugetul local a cheltuit cu tipărirea manualelor 44.000 lei, investiţie făcută în cadrul celor 100 de proiecte dedicate de municipalitate Centenarului şi are ca scop încurajarea sentimentului patriotic al celor mai tineri orădeni.

Oradea cu bune şi rele...

Tipărit sub îndrumarea unui colectiv profesoral din care fac parte Elisaveta Roşu, Cristina Marian, Antonia Silaghi şi Ramona Iştoc, manualul face o trecere în revistă a istoriei locale începând cu primii locuitori şi descoperirile arheologice din situl Salca şi se încheie cu evenimentele din decembrie 1989.

Lista personalităţilor prezentate în manual este deschisă de Regele Ladislau şi cuprinde nume ca Ioan Vitéz, Nicolaus Olahus, Evlia Celebi, Emanuil Gojdu sau evenimente de la Pacea de la Oradea, dintre Ferdinand de Habsburg şi Ioan Zápolya (1538), până la declaraţia de independenţă şi autodeterminare de la Oradea (1918).

Volumul mai cuprinde studii de caz precum biografia primarului Rimler Károly (1857 - 1922), care a condus oraşul 18 ani, interval în care s-au introdus în oraş iluminatul electric şi reţelele de canalizare şi s-au construit clădirea Primăriei şi palatele Vulturul Negru şi Apollo, sau episodul ghetoului de la Oradea din martie 1944, când peste 27.000 de evrei din Oradea şi împrejurimi au fost adunaţi în două ghetouri înaintea deportării de către nazişti.

Ştiaţi că?

Pentru a fi cât mai atractiv, manualul mai cuprinde, aproape la fiecare lecţie, rubrica "Ştiaţi că?" în care autorii prezintă elevilor lucruri inedite din istoria oraşului.

Poate orădenii nu ştiu dar "prima aşezare neolitică aparţinând culturii Criş de pe teritoriul oraşului a fost descoperită în perimetrul actualului Parc Petofi", că "până în anul 1667, meridianul zero a rămas stabilit în Cetatea Oradea, apoi s-a mutat la Paris şi în 1851, la Greenwich (Anglia)" sau că "la asediul Cetăţii din 1658, turcii au fost ajutaţi de trupe tătare şi de soldaţi moldoveni conduşi de domnul Moldovei şi de cronicarul Miron Costin".

La fel, elevii vor putea afla că: "în 1853, Oradea devenea centrul unui district guvernamental (centru regional) ce îngloba 1,5 milioane locuitori din comitatele Bihor, Arad şi Satu Mare (actuala Românie), Békes, Csanad şi Szabolcs (actuala Ungarie), fiind stabilite aici sediile unor instituţii precum: Tribunalul Suprem, Direcţia de Finanţe, Poşta centrală şi Direcţie naţională de arhitectură, că "prima grădiniţă din Oradea s-a deschis în 1850", că "Palatul Baroc are o sută de camere şi 365 de ferestre, câte una pentru fiecare zi a anului" sau că "textul inscripţionat pe piatra de mormânt a lui Aurel Lazăr îi aparţine lui Roman Ciorogariu".