Din toamnă, în şcolile din Bihor vor preda alţi 190 de dascăli care şi-au câştigat definitiv dreptul de a sta la catedră.

Inspectoratul Şcolar Judeţean a anunţat, marţi, notele la examenul de definitivare în învăţământ, care au fost afişate atât în centrul de examen "Liceul Teologic Penticostal Betel" Oradea, cât şi pe http://definitivat.edu.ro.

Din cei 255 de candidaţi înscrişi, 9 s-au retras la examen, iar 8 au absentat. Astfel, au fost preluate pentru a fi corectate 238 de lucrări. Din acestea, 10 au fost notate cu note sub 5, 14 între 5-5.99, 18 între 6-6.99 şi 43 între 7-7.99. Cei mai mulţi candidaţi, 86, au avut note cuprinse între 8-8.99, 64 de cadre didactice au luat note cuprinse între 9-9.99 şi 3 candidaţi au obţinut nota 10. Este vorba de două profesoare de limba şi literatura germană, Oana Lazăr şi Toth Orsolya Katalin, respectiv una de educaţie muzicală: Konrad Ildiko.

Pe lângă nota de la examenul scris, candidaţii au trebuit să îndeplinească şi alte condiţii: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an, calificativul pentru anul şcolar în curs "Bine" sau "Foarte bine", media aritmetică a notelor obţinute la cele 2 inspecţii la clasă şi la evaluarea portofoliului profesional - minimum 8.

"În concluzie, la examenul de definitivare 2019, având în vedere rezultatele înainte de contestaţii, au promovat 190 de cadre didactice şi au fost respinse 48. Un candidat a avut medie sub 5, 8 candidaţi au avut medii cuprinse între 5-5.99, 10 între 6-6.99, 29 între 7-7.99. Dintre cei promovaţi, 88 de cadre didactice au avut medii cuprinse între 8-8.99, 99 între 9-9.99 şi 3 profesori au obţinut media 10", a mai transmis IŞJ Bihor.

Rata de succes în Bihor, la acest examen, este aşadar de 74,5%. Anul trecut, procentul de promovare, înainte de contestaţii, a fost de 68,7%.

Contestaţiile se depun în perioada 31 iulie (până la ora 20.00) - 1 august (până la ora 14) la centrul de examen "Liceul Teologic Penticostal Betel" Oradea. Rezultatele finale vor fi afişate în 5 august 2019.

Odată ce promovează examenul de definitivare, cadrele didactice depăşesc stadiul de debutant şi pot intra pe o rută  de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învăţământ preuniversitar şi de a participa ulterior la susţinerea examenelor pentru obţinerea gradelor didactice.