Inspectoratul Şcolar Judeţean a făcut publice rezultatele finale ale examenului de definitivat în învăţământ în Bihor. Astfel, după soluţionarea constestaţiilor, încă şapte cadre didactice au obţinut nota finală 8 necesară pentru promovarea examenului.

În total, au trecut de acest examen 197 de cadre didactice din Bihor, procentul de promovare crescând după contestaţii de la 74,51% la 77,25%, potrivit unui comunicat transmis, luni seară, de Biroul de presă al IŞJ Bihor.

"La examenul naţional de definitivare 2019, în Bihor au fost validaţi 255 de candidaţi din care 9 s-au retras, 8 au fost absenţi, nici un candidat nu a fost eliminat. După evaluarea lucrărilor scrise şi afişarea rezultatelor, 31 de candidaţi au depus contestaţii. După soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă, 9 candidaţi au obţinut note sub 5, 17 între 5-5.99, 13 între 6-6.99 şi 46 între 7-7.99. Cei mai mulţi candidaţi, 86, au avut note cuprinse între 8-8.99, 64 de cadre didactice au luat note cuprinse între 9-9.99 şi 3 candidaţi au obţinut nota 10", se arată în informarea Inspectoratului.

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie cel puţin 8 pentru promovarea examenului.

Candidaţii validaţi au îndeplinit cumulativ următoarele condiţii: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an, calificativul pentru anul şcolar în curs "Bine" sau "Foarte bine", media aritmetică a notelor obţinute la cele 2 inspecţii la clasă şi la evaluarea portofoliului profesional - minimum 8, iar nota obţinută la fiecare probă să nu fie mai mică de 7.