Peste 14.200 orădeni ale căror clădiri sunt înregistrate la Primărie ca fiind lipsite de instalaţii vor fi invitaţi să-şi lămurească situaţia imobilelor. 

Oficial, Oradea e la nivelul anilor 1900. Potrivit evidenţelor municipalităţii, aproape tot a doua casă din oraş este lipsită de una sau mai multe utilităţi, de la curent şi apă la canalizare şi termoficare. Explicaţia este, însă, simplă! Cum imobilele cu instalaţii sunt impozitate mai scump, mulţi proprietari s-au ferit să declare adevărul, pentru a plăti dări mai mici. „Săptămâna viitoare le vom trimite celor circa 14.000 de orădeni aflaţi în această situaţie adrese prin care le vom cere lămuriri”, spune viceprimarul Florin Birta.

Chestionare de la Primărie

Întrebările au fost stabilite, tipizatele comandate, săptămâna viitoare începe distribuirea! Municipalitatea va transmite 14.280 de adrese către tot atâţia orădeni, cerându-le să completeze un chestionar despre instalaţiile din case. Proprietarii vor trebui să bifeze în tabele dacă imobilele au sau nu instalaţii electrice, apă, canalizare şi încălzire.

„Încercăm o abordare prietenoasă a problemei clădirilor declarate ca fiind fără instalaţii. Le vom trimite oamenilor adrese la care vom aştepta răspuns până în toamnă”, spune viceprimarul Florin Birta (foto). Potrivit edilului, conducerea Primăriei a ales această măsură ca fiind minim invazivă. „Puteam însărcina Poliţia Locală să facă verificări, am fi avut mai repede o evidenţă clară, dar am preferat să mizăm pe buna credinţă a orădenilor”, spune Birta.

Un impozit mai mic

Cifrele sunt clare. În Oradea sunt 101.755 clădiri, din care 66.990 sunt apartamente care au toate reţelele - curent, apă, canalizare şi termoficare. Din cele 34.765 case rămase, 14.280, adică 41%, figurează ca fiind lipsite de instalaţii pentru că le lipsesc una sau mai multe reţele.

Cum conform Codului Fiscal impozitul pe proprietate se plăteşte raportat la valoarea imobilului, care depinde şi de instalaţii, în evidenţe sunt mai „ieftine” cele fără, deci şi  obligaţiile fiscale ale proprietarului sunt mai mici.

Spre exemplu, pentru o casă de 125 metri pătraţi cu toate instalaţiile situată în zona A, cel mai scump impozitată, suma datorată de proprietar este de 380 lei pe an. În cazul unui imobil de aceeaşi mărime, dar fără instalaţii, impozitul abia dacă ajunge la 230 lei pe an, obligaţia fiscală a proprietarului fiind, deci, cu 40% mai mică.

Adunând, dacă doar o treime din proprietarii de case declarate ca fiind lipsite de reţele plătesc un impozit mai mic cu 150 lei, gaura dată bugetului local ajunge pe la 400.000 lei pe an. Dar ar putea fi chiar mai mare...

Depăşiţi de tehnică

Astăzi, nimeni nu poate spune câte din cele 14.280 imobile în discuţie sunt cu adevărat lipsite de instalaţii. Culmea, municipalitatea nici nu are cum verifica. „Teoretic, am putea cere informaţii operatorilor de apă sau termoficare. Practic, un imobil poate avea instalaţii de apă şi încălzire fără să fie racordat legal la reţele”, spune directorul economic al Primăriei, Eduard Florea (foto).

Spre exemplu, o clădire poate avea instalaţii de încălzire fără ca proprietarul să fie client al Termoficare ori Distrigaz, caz în care proprietarul, deşi se bucură de tot confortul, plăteşte mai puţin decât pentru o clădire cu toate utilităţile.

„În prezent există tehnologii diverse de obţinere a energiei termice, de genul pompelor de căldură, sau modalităţi de producere a energiei electrice în regie proprie, cu panouri fotovoltaice. Dacă proprietarul nu anunţă Primăria, şi n-are niciun interes să o facă, imobilul va figura tot ca fiind fără instalaţii”, spune Florea.

Toate patru!

Concret, o clădire e considerată ca fiind cu instalaţii dacă are un sistem de conducte şi reţele, ceea ce îi creşte preţul, chiar dacă este independentă de infrastructura oraşului. Clasificarea nu se face oricum. Pentru ca un imobil să poată fi încadrat ca fiind cu reţele, trebuie să aibă toate cele patru utilităţi, de la apă şi canalizare până la electricitate şi încălzire.

„Dacă o clădire e încălzită cu sobe în fiecare cameră, nu poate fi încadrată ca fiind cu instalaţii, chiar dacă e racordată la apă, canalizare şi curent electric. În schimb, dacă are un cazan şi reţea de calorifere, este în mod clar o clădire cu instalaţii”, explică Florea.

La fel, conform normativelor în vigoare, locuinţa unui orădean încălzită cu aparate de aer condiţionat sau panouri radiante nu poate fi încadrată ca având instalaţii pentru că nu are o sursă centrală din care să distribuie căldura unei reţele.

Termen: 30 septembrie!

Potrivit chestionarului conceput de Primărie, cei 14.280 proprietari de clădiri vor fi invitaţi să răspundă dacă încălzirea imobilului pe care îl deţin se face prin calorifere sau conducte în pardoseală, dacă imobilul e racordat la reţeaua de apă şi canalizare sau are electricitate indiferent dacă din reţeaua pubică sau din resurse proprii.

„Chestionarul completat ne poate reveni până la termenul de plată a impozitelor din 30 septembrie prin email pe portalul Primăriei, prin Poştă sau direct la Sala Ghişeelor. Scopul nu e să punem orădenii pe drumuri, ci să avem o situaţie cât mai clară”, spune directorul.

În cazul în care de la ultima declaraţie au intervenit modificări pe care proprietarul nu le-a comunicat municipalităţii, acesta va trebui să anexeze declaraţiei şi un document din care să rezulte data la care a fost pusă în funcţiune cea mai recentă instalaţie, indiferent că este vorba de curent, apă, canalizare sau încălzire. Această zi va deveni data de la care clădirea va fi înregistrată ca având instalaţii. „Documentul justificativ poate fi de exmeplu factura de la achiziţia cazanului de încălzire, de la achiziţia conductelor de apă, sau orice alt act”, spune Florea.

„Nu vrem să scormonim în trecut”

Reprezentanţii Primăriei se aşteaptă ca orădenii să răspundă de bună voie la chestionar. „Nu ne propunem să aplicăm amenzi. În cazul celor care nu au răspuns chestionarului, însă, nu avem de ales şi va trebui să facem verificări”, explică directorul.

Verificările se vor face fără a lua măsuri împotriva proprietarilor. „Intenţia noastră este să ne actualizăm evidenţele pentru viitor, nu să scormonim în trecut”, spune directorul.

Desigur, excepţie vor face cazurile în care de la punerea în funcţiune a ultimelor reţele au trecut mai mulţi ani. În acest caz, conform Codului Fiscal, valoarea imobilului poate fi actualizată mergând în urmă cu până la 5 ani, iar deţinătorul va trebui să achite diferenţa de impozit.

Asta dacă nu poate prezenta un document, de orice fel, cum că imobilul a devenit unul cu instalaţii de curând, ceea ce nici nu este foarte greu. Are nevoie doar de o factură pe care Primăria, oricum, nu o poate controla...


AVEŢI DE PLATĂ!
Informări pentru „uituci”

Nu doar proprietarii imobilelor fără utilităţi vor primi scrisori din partea Primăriei. Tot începând de săptămâna viitoare, municipalitatea va transmite orădenilor care nu s-au prezentat la ghişee la primul termen de plată a impozitelor, din 30 martie, informări cu sumele datorate.

„Vom trimite înştiinţări de plată către aproximativ 13.000 contribuabili cu debite mai mari de 300 lei. Intenţia noastră este ca orădeanul să ştie că un termen de scandenţă a trecut şi cât are de plată, ca să nu ajungă în situaţia de a plăti penalităţi”, spune directorul economic Eduard Florea.