Codul administrativ a fost adoptat sub forma unei Ordonanţe de Urgenţă care a fost publicată în Monitorul Oficial în data de 5 iulie 2019, în prezent fiind în vigoare. Aşa cum arătam săptămâna trecută, primul Cod administrativ din istoria României nu este altceva decât o "culegere" de acte normative separate, puse într-o singură "lege" care încearcă să reglementeze domeniul administraţiei publice.

Încercând să se adopte un veritabil Cod, au fost inserate principii care, dup părerea mea, sunt mai degrabă amuzante decât mobilizatoare. Să vedem în continuare câteva dintre aceste principii.

Conform principiului egalităţii, beneficiarii activităţii autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice au dreptul de a fi trataţi în mod egal, într-o manieră nediscriminatorie, corelativ cu obligaţia autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice de a-i trata în mod egal pe toţi beneficiarii, fără discriminare, pe criteriile prevăzute de lege.

Potrivit principiului proporţionalităţii, formele de activitate a autorităţilor administraţiei publice trebuie să fie corespunzătoare satisfacerii unui interes public, precum şi echilibrate din punct de vedere al efectelor asupra persoanelor.

De asemenea, reglementările sau măsurile autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice sunt iniţiate, adoptate ori emise numai în urma evaluării nevoilor de interes public sau a problemelor, după caz, a riscurilor şi a impactului soluţiilor propuse. Aşa să fie, oare, şi în realitate?

Conform principiului adaptabilităţii, autorităţile şi instituţiile administraţiei publice au obligaţia de a satisface nevoile societăţii.

În baza principiului imparţialităţii, personalul din administraţia publică are obligaţia de a-şi exercita atribuţiile legale fără subiectivism, indiferent de propriile convingeri sau interese.

Nu în ultimul rând, conform principiului satisfacerii interesului public, autorităţile şi instituţiile administraţiei publice şi personalul din cadrul acestora au obligaţia de a urmări satisfacerea interesului public înaintea celui individual sau de grup.

Nu ne rămâne decât să sperăm că, dacă până acum a a fost de multe ori pe dos, aşa va fi de acum înainte! Nu de alta, dar de acum e scris în lege...