În amurg de vară, stau zorii plini de culoare şi arome ale mereu specialei zile de septembrie, când ne încearcă sentimente familiare de trăiri şi retrăiri.

Această lume a noastră, de educatori şi educabili, atât de vastă şi de animată, şi-a numărat clipele înaintea marii întâlniri. Nu întâmplător debutul anului şcolar coincide cu cel al anotimpului de recoltă al roadelor pârguite, pe noi definindu-ne termenul „educatio” deoarece cultivăm, modelăm şi creştem caractere, formarea lor împlinindu-ne!

În primul rând este ziua lor, a copiilor, în colţ de suflet înghesuindu-se sentimente contradictorii, de emoţie, dorinţă, curiozitate, bucurie. Trăirile ne aparţin şi nouă, părinţi sau profesori, în funcţie de sensibilitatea fiecăruia. Dar în familii şi comunitate, toţi aşteaptă momentul. Dascăli şi elevi deopotrivă au răspunderea de a scrie poveşti de succes, prin muncă, dăruire şi bucuria de a împărtăşi fiecare pas victorios.

Pornim noul an şcolar având credinţa că în fiecare dascăl există tiparul sufletesc şi valoric al Domnului Trandafir, care ridică la rang înalt munca şi dăruirea, bucuria pentru reuşita elevilor şi încrederea acestora în viaţă, mândria de a fi promotorii învăţării sufleteşti şi academice deopotrivă.

Începutul anului şcolar nu este un exerciţiu steril, pur administrativ. E un moment cu o încărcătură emoţională deosebită pentru elevi, părinţi, profesori, dar şi unul de asumare a responsabilităţii tuturor actorilor implicaţi în educaţie. Acum proiectăm fiecare pas spre reuşită, asigurându-ne că există toate premisele ca aspiraţiile să se împlinească. Să nu uităm că viitorul aparţine cu adevărat acelora care cred în frumuseţea propriilor vise şi au dorinţa de a le urma!

Bine aţi venit sau revenit, dragi elevi, în lumea în care dorim să vă creştem, să vă cultivăm seminţe roditoare, să vă ocrotim, în marea familie a educaţiei!

Daniela Sopota
Inspector şcolar pentru educaţie permanentă şi activitate educativă formală şi non-formală