Cristian Culiciu s-a născut în 11 iunie 1991 la Oradea. Este absolvent al Colegiul Tehnic Traian Vuia și al Universității din Oradea, specializarea Istorie, studii încheiate cu licență în 2013 și masterat în 2015.

În timpul studenției a activat în cadrul Asociației Gheorghe Șincai a studenților în Istorie, participând la proiecte științifice și publicistice, în același timp fiind redactor al revistei studențești Gaudeamus. Alma Mater Crisiensis - seria științe socio-umaniste.

În perioada 2015-2019 a urmat studiile doctorale de istorie în cadrul aceleiași universități. Teza de doctorat cu titlul Urbanismul în era de stat: sistematizarea Oradiei în perioada comunistă a susținut-o în martie 2019, fiind foarte bine primită.

Începând din 2018, Cristian Culiciu este muzeograf la secția de istorie a Muzeului Țării Crișurilor din Oradea.

Între preocupările sale de cercetare se află istoria secolului XX în Oradea și Bihor, istoria comunismului în România, abordând teme precum istoria urbanismului, istoria culturii locale, a tineretului și învățământului, a politicii bihorene interbelice și postbelice.

A publicat și publică regulat materiale științifice în diferite periodice: Crisia, Analele Universității din Oradea - fascicola Istorie-Arheologie, Plural, Acta Musei Varadiensis, Romanian Journal of History and International Studies, Identitatea națională, precum și în volume de studii.

Din 2015 este colaborator permanent al săptămânalului Bihoreanul, în care publică articole de promovare a istoriei Oradiei și a județului Bihor, articole aniversare și biografii ale unor personalități locale, susținând inclusiv rubrica Oradea ieri - Oradea azi a suplimentului Oradea noastră.

În primăvara anului 2019 a fost redactorul publicației Oradea Mare a Primăriei Oradea, editată de Bihor Media și distribuită cu prilejul Centenarului Marii Uniri.

Deși foarte tânăr, Cristian Culiciu a publicat deja, singur sau în colaborare, numeroase materiale de istorie locală, apreciate, conturându-se de pe acum drept un valoros specialist al domeniului.