SCURTA DESCRIERE A PROIECTULUI CU TITLUL

"Achiziţia de echipamente de protecţie în vederea desfăşurării activităţii didactice pentru gestionarea situaţiei de pandemie în comuna Tămăşeu"

Denumirea beneficiarului: UAT COMUNA TĂMĂȘEU

Număr de referință: contract de finanțare nr. FN/23.12.2021, cod SMIS 2014+ 145243

Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale, Consolidarea capacității unităților de învățământ Preuniversitare de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV- 2.

Proiectul este implementat de Comuna Tămășeu, în calitate de Beneficiar al finanțării.

Autoritatea de Management: MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

Data de începere a proiectului: 01.10.2020

Data finalizării proiectului:

30.11.2022

Perioada de implementare: 26 luni, respectiv între data 01.10.2020 și data 30.11.2022

Valoarea totală a proiectului: 657.630,61 lei, din care valoarea eligibilă a proiectului este de 657.480,61 lei, iar finanțarea nerambursabilă 657.480,61 lei, 100% fiind contribuție din FEDR.

Obiectivul general al proiectului este Cresterea capacitatii sistemului educational din comuna Tamaseu de a desfasura activitate didactica si în contextul pandemiei COVID-19.

Obiective specifice ale proiectului:

1. Dotarea în 11 luni a patru unitați de învațamânt din comuna Tamaseu, cu echipamente de protecție medicala necesara pentru a permite functionarea in conditii de siguranta si pentru a preveni raspândirea coronavirusului SARS-COV-2 in comunitate. Aceste echipamente sunt:

Masti de protecție de unica folosința: 88.740 buc;

Manusi de protecțiie: 3.060 perechi;

Dozatoare de prosop de hartie: 48,00 buc;

Termometru noncontact: 22 buc;

Covor dezinfectant: 50 buc;

Dozator automat cu senzor pentru dezinfectant spray cu suport antipicurare si suport pentru podea: 48 buc;

Dezinfectant mâini: 488 litri;

Dezinfectant suprafețe: 556 litri;

Cos de gunoi cu pedala si capac: 51 buc;

Tunel pulverizare dezinfectant cu senzor de masurare a temperaturii: 9 buc;

Lampa de dezinfectat UV: 22 buc;

2. Promovarea masurilor de protectie si preventie impotriva raspandirii virusului SARS-CoV-2 in comuna Tamaseu: online si offline

prin urmatoarele:

1. Comunicat de presa lansare proiect: 1 buc;

2. Afis informativ A3: 5 buc;

3. Comunicat de presa închidere proiect: 1 buc;

4. Autocolante: 31 buc

3. Managemenul de proiect pentru asigurarea gestionarii corespunzatoare a procesului de implementare a proiectului, a obiectivului programului si a indicatorilor de rezultat si de realizare ai axei prioritare din POIM

4. Intocmirea de catre un auditor independent a unui raport de audit

Rezultatele proiectului:

1. Rezultat 1 estimat a fi obținut în scopul atingerii obiectivului specific al proiectului, obiectivului programului si a indicatorilor de

rezultat si de realizare ai axei prioritare din POIM, obþinut ca urmare a realizarii Activitații

2. DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE MEDICALA NECESARA PENTRU A PREVENI RASPÂNDIREA CORONAVIRUSULUI SARS-COV-2 este:

Masti de protecþie de unica folosința: 88.740 buc;

Manusi de protecție: 3.060 perechi;

Dozatoare de prosop de hartie: 48,00 buc;

Termometru noncontact: 22 buc;

Covor dezinfectant: 50 buc;

Dozator automat cu senzor pentru dezinfectant spray cu suport antipicurare si suport pentru podea: 48 buc;

Dezinfectant mâini: 488 litri;

Dezinfectant suprafețe: 556 litri;

Cos de gunoi cu pedala si capac: 51 buc;

Tunel pulverizare dezinfectant cu senzor de masurare a temperaturii: 9 buc;

Lampa de dezinfectat UV: 22 buc;

 2. Rezultat 2 estimat a fi obþinut în scopul atingerii obiectivului specific al proiectului, obiectivului programului si a indicatorilor de rezultat si de realizare ai axei prioritare din POIM, obținut ca urmare a realizarii Activitații 3. INFORMARE SI PUBLICITATE este:

1. Comunicat de presa lansare proiect: 1 buc;

2. Afis informativ A3: 5 buc;

3. Comunicat de presa închidere proiect: 1 buc;

4. Autocolante: 31 buc

3. Rezultat 3 estimat a fi obtinut pentru asigurarea gestionarii corespunzatoare a procesului de implementare a proiectului, a obiectivului programului si a indicatorilor de rezultat si de realizare ai axei prioritare din POIM, obtinut ca urmare a realizarii Activitatii 1. MANAGEMENTUL PROIECTULUI

4. Rezultat 4 - asigurarea pistei de audit si certificarea de catre un auditor independent (printr-un raport de audit) a documentelor de plata aferente proiectului, rezultat estimat a fi obținut în scopul atingerii obiectivului specific al

proiectului, obiectivului programului si a indicatorilor de rezultat si de realizare ai axei prioritare din POIM, obtinut ca urmare a realizarii Activitatii 4. Auditul proiectului

Locul de implementare al proiectului: Proiectul se va implementa in unitățile de învățământ din comuna Tămășeu, respectiv: Gradinita cu program normal Parhida (Strada Principala nr. 145, Localitatea: Tamaseu, Cod postal: 417053, Județul: Bihor), Gradinita cu Program normal Tamaseu (Strada Principala nr. 65, Localitatea: Tamaseu, Cod postal: 417056, Județul: Bihor), Gradinita cu program prelungit Tamaseu (Strada Principala nr. 65, Localitatea: Tamaseu, Cod postal: -, Județul: Bihor), Scoala Gimnaziala nr. 1 Tamaseu (Strada Principala nr. 65, Localitatea: Tamaseu, Cod postal: -, Județul: Bihor)

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

(advertorial)