S.C. Administraţia Domeniului Public S.A. Oradea organizează, în data de 19.05.2020, concurs pentru următoarele categorii de personal:
- 1  ELECTRICIAN ÎNTREŢINERE            
- 1  ZIDAR    

Condiţii minime:

- absolvent de şcoală profesională/absolvent de liceu cu calificarea de electrician/zidar
- capacitate deplină de exerciţiu şi stare de sănătate adecvată postului.

Dosarele candidaţilor se pot depune la biroul personal al S.C. A.D.P. S.A. Oradea, str. Gheorghe Dima nr. 5, până la data de 18.05.2020, ora 1300.

Acestea vor conţine: cerere de înscriere la concurs, copie act identitate, copie după actele de studii, cazier şi adeverinţă eliberată de medicul de familie. Relaţii suplimentare la tel: 0259-479148. 

SC ADP SA Oradea