S.C. Administraţia Domeniului Public S.A. Oradea angajează ȘEF COMPARTIMENT ÎNTREȚINERE

Condiţiile minime:

- inginer absolvent de studii superioare;
- minim 3 ani vechime în muncă;
- cunoştinţe operare PC (Word, Excell)
- capacitate deplină de exerciţiu şi stare de sănătate adecvată postului;

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Sediul S.C. A.D.P. S.A. Oradea – Str. Gheorghe Dima nr. 5, tel.: 0259-479148.