Vom prezenta, săptămâna aceasta, modul în catre se derulează procedura prin care ajutorul public judiciar poate fi obținut.

Astfel, asupra cererii de ajutor public judiciar instanţa se pronunţă, fără citarea părţilor, prin încheiere motivată.

Dacă cererea se admite, persoana în cauză va beneficia de ajutorul public judiciar în forma solicitată. Dacă cererea se respinge, cel interesat poate face cerere de reexaminare, în termen de 5 zile de la data comunicării încheierii.

Cererea de reexaminare se soluţionează în camera de consiliu de un alt complet, instanţa pronunţându-se prin încheiere definitivă.

Dacă partea care beneficiază de ajutor public judiciar câștigă procesul respectiv, sumele acordate de stat cu acest titlu vor putea fi recuperate de stat de la persoana care a pierdut procesul.

În schimb, dacă beneficiarul ajutorului public judiciar pierde procesul, statul nu poate să îi solicite restituirea sumelor acordate cu titlu de ajutor public judiciar.

Este important de reținut că, în situația în care se acordă eșalonări la plata taxei de timbru, cererea de chemare în judecată nu va mai putea fi anulată de instanță chiar și în situația în care persoana beneficiară a eșalonării nu respectă graficul de plată al ratelor. În această situația sumele eșalonate vor fi recuperate de stat prin executarea silită a persoanei beneficiare.

Dacă însă se descoperă ulterior că beneficiarul nu avea dreptul la ajutor public judiciar, acesta va fi restituit. Potrivi legii, orice persoană interesată va putea sesiza oricând instanţa care a încuviinţat ajutorul public judiciar, prezentând dovezi cu privire la situaţia reală a celui căruia i s-a încuviinţat cererea.

Dacă instanţa constată că cererea de ajutor public judiciar a fost făcută cu rea-credinţă, prin ascunderea adevărului, va obliga, prin încheiere, pe cel care a beneficiat nejustificat de ajutor public judiciar la restituirea cu titlu de despăgubire a sumelor de care a fost scutit, precum şi la o amendă în cuantum de până la 5 ori suma pentru care a obţinut nejustificat scutirea.