Bihorenii care locuiesc în 15 unități administrativ-teritoriale din zone montane ale județului pot beneficia de o reducere de 50% la plata facturilor la energia electrică.

În baza unui act normativ referitor la facilitățile pentru persoanele care domiciliază în localitățile din Munții Apuseni, Electrica va acorda reducerile după ce va primi liste cu numele oamenilor.

Nu s-au acordat continuu

Potrivit unei informării a Prefecturii, care a fost făcută publică miercuri, prefectul Dumitru Țiplea a emis o circulară în atenția primăriilor orașelor Nucet, Ștei și Vașcău, precum și a comunelor Budureasa, Bulz, Buntești, Cărpinet, Câmpani, Criștioru de Jos, Drăgănești, Lazuri de Beiuș, Lunca, Pietroasa, Rieni și Tărcaia, în care arată că pot fi aplicate pentru locuitorii acestora prevederile OUG 27/1996 privind acordarea de facilități „persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni”.

Contactată de BIHOREANUL, șefa Cancelariei Prefectului, Ligia Oala, a explicat că reducerile la plata facturilor de curent au fost acordate după intrarea în vigoare a OUG, însă nu în toate UAT-urile, nu pentru toți locuitorii și nu continuu. „Dată fiind această situație, Prefectura s-a adresat atât Electrica Furnizare SA, cât și primăriilor, pentru a sprijini cetățenii să intre în posesia efectivă a drepturilor pe care le au”, a spus Ligia Oala.

Ce au de făcut oamenii și primăriile

„În urma solicitării prefectului Dumitru Țiplea de a aplica prevederile normelor speciale care vizează localitățile din Munții Apuseni, Electrica Furnizare SA a comunicat condițiile și pașii necesari care trebuie parcurși pentru a beneficia de aceste reduceri”, se arată în comunicatul Prefecturii.

Concret, cetățenii din cele 15 UAT-uri trebuie să depună o cerere la primăria la care sunt arondați, prin care solicită acordarea facilităților. Cererea va fi însoțită de acte doveditoare precum şi de o declarație pe proprie răspundere. Ulterior, cererile se aprobă de către fiecare consiliu local și se centralizează în liste, care vor fi afișate la sediul primăriilor. Cetăţenii care au fost omişi sau ale căror cereri nu au fost aprobate pot depune contestaţii, la sediul primăriilor, în termen de 10 zile de la afişare, iar primarii au obligația să le soluționeze în termen de 10 zile şi să comunice petiţionarilor modul de rezolvare. 

După parcurgerea acestor etape, listele devin definitive şi, prin grija primarilor, trebuie transmise instituțiilor abilitate să asigure respectivele facilități, în speță Electrica Furnizare SA, precizează informarea Prefecturii.  

După recepționarea listelor și înregistrarea beneficiarilor în sistemul informatic, Electrica Furnizare va aplica reducerea prevăzută de lege la valoarea finală a facturilor. Listele vor fi actualizate trimestrial.

„De datoria noastră...”

Sprijinul este acordat persoanelor al căror domiciliu în fapt este situat la adresa din actul de identitate sau, după caz, persoanelor singure și familiilor care declară că au locuinţa principală într-una dintre cele 15 UAT-uri. Acordarea sprijinului este condiționată de plata la termen de către clienții casnici a facturilor scadente.

„Este de datoria noastră să sprijinim locuitorii din zonele vulnerabile ale Bihorului, în special în acest context economic. Fac apel la primari să depună toate diligențele pentru întocmirea și trimiterea urgentă a listelor către furnizorul de electricitate”, transmite prefectul Dumitru Țiplea.

Urmăriți BIHOREANUL și pe Google News!