În data de 13 mai a.c. a fost publicată în Monitorul Oficial Decizia nr. 152/2020 a Curţii Constituţionale prin care s-a stabilit că textul legal în baza căruia s-au aplicat toate amenzile pe perioada stării de urgenţă este neconstituţional.

Textul declarat neconstituţional, articolul 28 din OUG nr. 1/1999 prevedea că nerespectarea prevederilor art.9 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă [...], iar potrivit art.9 alin.(1) "conducătorii autorităţilor publice, ai celorlalte persoane juridice, precum şi persoanele fizice au obligaţia să respecte şi să aplice toate măsurile stabilite în prezenta ordonanţă de urgenţă, în actele normative conexe, precum şi în ordonanţele militare sau în ordine, specifice stării instituite".

Curtea Constituţională a stabilit că aceste texte legale nu indică în mod clar şi neechivoc, în cuprinsul normei legale, actele, faptele sau omisiunile care constituie contravenţii şi nici nu permit identificarea cu uşurinţă a acestora, prin trimiterea la actele normative cu care textul incriminator se află în conexiune, folosind în mod inadecvat tehnica legislativă a normei de trimitere, către o normă care, la rândul său, face trimitere la alte acte normative, în mod vag identificate.

În aceste condiţii, stabilirea faptelor a căror săvârşire constituie contravenţii este lăsată, în mod arbitrar, la libera apreciere a agentului constatator, fără ca legiuitorul să fi stabilit criteriile şi condiţiile necesare operaţiunii de constatare şi sancţionare a contravenţiilor. 

Deşi Curtea nu spune, este logic că dacă agentul constatator putea stabili arbitrar că o faptă poate să fie sau nu contravenţie, era aproape imposibil pentru simplul cetăţean să preconizeze dacă conduita sa va fi sau nu sancţionată, aceeaşi situaţie de fapt putând constitui sau nu contravenţie, în funcţie de "optica" agentului constatator.

De la data publicării, decizia Curţii Constituţionale produce efecte juridice, astfel încât toate plângerile formulate vor fi admise, iar procesele verbale vor fi anulate.

Întrucât termenele de procedură au fost suspendate pe perioada stării de urgenţă, în privinţa amenzilor aplicate în această perioadă termenele încep să curgă în 15 mai şi se împlinesc în 2 iunie.