Comunicat de presă

Data: 20.11.2020

Finalizare proiect "Restaurarea Casei DARVAS - LA ROCHE în vederea valorificării patrimoniului cultural secession"

 

UAT Municipiul Oradea, în calitate de beneficiar în cadrul contractului de finantare nr. 154/05.07.2017  încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020 şi cu Organismul Intemediar Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, finalizează proiectul "Restaurarea Casei DARVAS - LA ROCHE în vederea valorificării patrimoniului cultural secession" cu cod SMIS 116446, proiect cofinanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiţii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

Valoarea totală a proiectului finalizat este de 9.215.115,03 lei  din care finanţarea nerambursabilă este reprezentată de suma de 8.379.266,93 lei iar contribuţia din FEDR în sumă de 7.267.731,52 lei.

Proiectul s-a desfăşurat pe o perioadă de 58 luni, respectiv între data 29.02.2016 şi data 30.11.2020, acesta cuprinzand si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului înainte de semnarea Contractului de finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor, iar locaţia implementării este situată în Oradea, Str. Iosif Vulcan nr. 11, jud. Bihor.

Obiectivul general: Restaurarea Casei Darvas - La Roche, monument istoric de importanţă locală, în vederea valorificării patrimoniului cultural în stil Secession şi a identităţii culturale pentru impulsionarea dezvoltării turistice a Municipiului Oradea.

Rezultatele acestui proiect sunt reprezentate de conservarea şi restaurarea Casei Darvas - La Roche, cresterea accesibilitaţii persoanelor cu dizabilitaţi în cadrul obiectivului de patrimoniu precum şi realizarea digitizării obiectivului aflat în circuitul internaţional Art Nouveau European Route.

Impactul proiectului lui este reprezentat de crearea funcţiunii muzeale a Casei Darvas - La Roche şi atingerea unui numar anual de 5000 de turisti care viziteaza Casa Darvas - La Roche, ca urmare a restaurării, pentru valorificarea acesteia din punct de vedere al potenţialului turistic cultural local si regional pe piaţa turistica naţională şi internaţională.