De la început doresc să clarific o confuzie constatată în spaţiul public şi să precizez că Agenţia de Protecţie a Mediului (APM) este instituţia care se ocupă cu reglementarea şi monitorizarea din punct de vedere al protecţiei mediului, iar Garda Naţională de Mediu este instituţia specializată în inspecţie şi control de mediu.

Şi anume: de la inspecţiile şi controalele privind respectarea autorizaţiilor de mediu (autorizaţiilor integrate / avize, acorduri, obligaţii de mediu) la trasabilitatea şi gestionarea tuturor deşeurilor  (nepericuloase / periculoase),  de la respectarea  legislaţiei de mediu în cuprinsul ariilor naturale protejate, respectiv a speciilor protejate, la respectarea legislaţiei apelor, legislaţiei aerului, legislaţiei spaţiilor verzi, legislaţiei pescuitului şi acvaculturii, de la respectarea legislaţiei specifice privind emisiile industriale la gestionarea substanţelor sau amestecurilor chimice periculoase, de la poluarea apelor, aerului, solului şi subsolului la colectarea şi depozitarea deşeurilor, de la operatorii sistemelor de apă/canalizare la operatorii de salubrizare, şi lista nu se opreşte aici.

Comisarii de mediu, pe lângă sancţiunile sau sesizările penale aplicate, stabilesc măsuri (în 2018 ajungând la un număr de 2.702), tocmai pentru a remedia factorii de mediu (apă, aer, sol), respectiv a preveni diferite poluări.

Tocmai de aceea, am salutat spiritul civic al cetăţenilor care ne-au semnalat diferite poluări, interesul fiind public şi comun: tragerea la răspundere a celor certaţi cu legislaţia de mediu şi menţinerea factorilor de mediu într-o stare bună.

Sănătatea noastră şi a tuturor vieţuitoarelor este în strânsă corelare cu mediul. Un mediu curat înseamnă sănătate, pe când un mediu poluat înseamnă boală şi moarte, iar cetăţenii care au spirit civic trebuie încurajaţi pentru interesul tuturor, noi considerându-i parteneri pentru un mediu curat, deci pentru sănătate. Garda Naţională de Mediu este o instituţie deschisă către orice colaborare, ori conlucrare în interesul publicului.

Mihai Togor
Comisar şef
Garda de Mediu Bihor