Luni, 20 martie 2023, Fundația Ruhama organizează în sala mare a Consiliului Județean Bihor, sesiunea de informare cu tematica ”Fondurile de Coeziune 2021 -2027, oportunități de finanțare prin Programul Educație - Ocupare și prin Programul Incluziune - Demnitate Socială”, un eveniment care contribuie la consolidarea capacității de atragere a fondurilor europene în județ.

Au confirmat participarea la eveniment reprezentanții a peste 50 de organizații neguvernamentale din Bihor, fapt care indică interesul, preocuparea și disponibilitatea manifestată de acest sector pentru fondurile europene, un sector relevent în comunitatea noastră din perspectiva impactului serviciilor și sprijinului pe care acestea îl acordă miilor de beneficiari la nivelul județului.  

Cunoștințele tehnice ale organizațiilor neguvernamentale dezvoltate de-a lungul anilor, empatia și dedicarea personalului, flexibilitatea cu care reușesc să transpună inovațiile specifice domeniilor de intervenție în procesele proprii și în relația directă cu cetățenii, sunt tot atâtea elemente de valoare adăugată pe care asociațiile și fundațiile le pot capitaliza, dezvolta și multiplica printr-o cunoaștere aprofundată a mecanismelor și instrumentelor financiare europene, prin accesarea accestora pentru investiția în dezvoltarea capitalului uman și asigurarea unei vieți demne cetățenilor bihoreni.

Fundația Ruhama, alături de un număr restrâns de organizații selectate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în perioada 2020-2022, a participat ca membru în structurile parteneriale pentru elaborarea Programului Educație și Ocupare (PEO) și a Programului Incluziune și Demnitate Socială (PIDS).  Această calitate a determinat echipa Fundației Ruhama inițieze evenimentul prezent, contribuind în mod voluntar la procesul de informare a organizațiilor neguvernamentale din județ despre fondurile ce vor fi disponibile în perioada imediat urmăroare și care pot fi accesate pentru investițiile în potențialul uman, corelat în principal cu piața muncii, dar și cu o preocupare pentru accesul la serviciile esențiale, la îngrijire pe termen lung, la o viață demnă.

Organizațiile participante sunt în general, furnizori de servicii de orientare și consiliere profesională; furnizori de servicii de ocupare; furnizori de programe de calificare; furnizori de programe educaționale; furnizori de servicii de tineret; furnizori de programe culturale; furnizori de servicii sociale; furnizori de servicii sportive, etc...

Oportunitățile de finanțare sunt prezentate de doamna Tina Daragiu, expert în accesarea de fonduri europene pentru implementarea politicilor privind educația, ocuparea, economia socială, programele de ucenicie, formarea profesională, asistența socială și incluziunea socială.

În limita capacității administrative, dacă sunt și alte organizații neguvernamentale interesate de acest eveniment, acestea pot să-și înregistreze participarea completând formularul de înregistrare la următorul link sau pe pagina de Facebook a Fundației Ruhama, până cel târziu la 17 martie 2023. 

FUNDAȚIA RUHAMA

Urmăriți BIHOREANUL și pe Google News!