Prin Decizia nr. 874/2018 publicată în 3 ianuarie 2018, Curtea Constituţională a finalizat "telenovela" admisibilităţii recursurilor civile, stabilind că dispoziţiile art.27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr.52 din 18 iunie 2018 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, sunt neconstituţionale, astfel încât sunt admisibile toate recursurile exercitate împotriva deciziilor pronunţate în apel după data de 20 iulie 2017 care între timp nu au fost soluţionate definitiv.

Aşa cum am mai arătat, prin Decizia nr. 369/2017 CCR a stabilit că se poate exercita recurs în orice cauză evaluabilă în bani, pragul de 1.000.000 de lei prevăzut atunci în legislaţie fiind neconstituţional. Am subliniat că această decizie este profund greşită, dar obligatorie şi, ca atare,  trebuie respectată.

Cu toate acestea, pentru a se degreva temporar de dosare ÎCCJ a pronunţat cea mai neconstituţională, nelegală, ruşinoasă şi imorală decizie de interpretare a legii din întreaga sa existenţă (Decizia nr. 52/2018), stabilind că recursurile formulate în procesele pornite până în data de 20 iulie 2017 sunt inadmisibile, contrar celor statuate prin Decizia 369/2017 a CCR.

Iată că, răspunsul Curţii Constituţionale a fost foarte rapid şi sper că a tranşat definitiv această problemă.

În esenţă, CCR arată în motivare că interpretarea constituţională a prevederilor art.27 din Codul de procedură civilă, prin raportare la dispoziţiile art.16 alin.(1) şi art.21 din Constituţie, trebuie să se facă cu observarea efectului general obligatoriu şi al aplicării pentru viitor a deciziei Curţii Constituţionale nr.369 din 30 mai 2017. Aceasta este aplicabilă în toate litigiile în care raportul juridic guvernat de prevederea legală constatată neconstituţională nu este definitiv consolidat, respectiv în toate litigiile în care hotărârea judecătorească privind cererile evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv a fost pronunţată după publicarea deciziei CCR.

În concluzie, toate recursurile aflate pe rolul instanţelor în data de 3 ianuarie 2019 exercitate în litigii evaluabile în bani unde decizia din apel a fost pronunţată după data de 20.07.2018 devin admisibile, ca efect al deciziei Curţii Constituţionale.