SC ID STUDIOUL DE ARTA S.R.L. anunţă lansarea proiectul cu titlul "GRANT" proiect nr. RUE 2279 înscris în cadrul Măsurii "Granturi pentru capital de lucru", instituită prin OUG nr 130/2020.

Proiectul se derulează pe o perioadă de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanţare cu Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri / AIMMAIPE, respectiv 09.12.2020.

Obiectivul proiectului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, în baza formularului electronic de înscriere şi a documen-taţiei anexe, prin măsură "Granturi pentru capital de lucru", denumită în conti-nuare Măsură, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Expor-tului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernu-lui nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivita-te 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modi-ficările ulterioare.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele: 
-menţinerea activităţii pe o perioada de minim 6 luni,
-menţinerea numărului locurilor de munca faţă de data depunerii cererii, pe o pe-rioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 51309.09 (valoarea totala) din care :  44616.6 lei grant si 6692.49 lei cofinanţare.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Persoană de contact: 
FLOREA-DRĂGAN DANIELA-CLAUDIA   +40(0)734005005
Email: daniela@isodara.ro