Este oficial! Din 24 iunie 2020, International School of Oradea este inscrisa in Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din alta tara.

"Avand in vedere prevederile art 26-27 din HG nr 22/2007 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a instituţiilor furnizoare de educaţie, tinand cont de dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor si adeverintelor de către autorităţile publice centrale şi locale, aprobată cu completări si modificări prin Legea nr 223/2002, luand in considerare notificarea înregistrată la ARACIP cu nr 636. 06.03.2019, însoţită de documentaţia aferentă, se adevereşte că unitatea de invatamant Internaţional School of Oradea, cu sediul in strada Armatei Române, nr 1F, municipiul Oradea, judeţul Bihor, care organizează si desfăşoară activităţi de invatamant preuniversitar pentru nivelurile de invatamant Preschool şi Primary, corespunzătoare sistemului educaţional din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, este inscrisa in Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează si desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din alta tara, incepand cu data 24.06.2020."

Odată cu primirea acestei autorizaţii, elevii scolarizati de unitatea de invatamant International School of Oradea beneficiază de dreptul de recunoaştere a diplomelor şi perioadelor de studii efectuate, în aceleaşi condiţii ca şi elevii care au studiat în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, în sistemul de invatamant specific statului respectiv.

ISO are sprijinul Fundaţiei Lumina - organizaţia care sprijină învăţământul de peste 25 de ani şi deţine 11 şcoli în România, al Primăriei Municipiului Oradea - prin Agenţia Locală de Dezvoltare Locală, şi nu în ultimul rând, al International School of Bucharest.

Celor care încă nu cunosc această instituţie de învăţământ le menţionăm faptul că:

- Şcoala Internaţională din Oradea (ISO) şi-a început activitatea în septembrie 2017.

- A fost înregistrata drept "Cambridge School  Center" (Centrul nr. R0006 - CIE: Universitatea din Cambridge International Examinations) din iunie 2018 şi este scoala acreditata (BSO) din mai 2019.

- Totodată este înregistrata in cadrul Departamentul pentru Educaţie (DfE) cu cu numarul DfE 000/6193.

- Acceptă înscrieri pe tot parcursul anului şcolar în limita locurilor disponibile pe grupele de creşă, grădiniţă şi învăţământ primar.

Cei interesaţi să afle mai multe şi să pătrundă în lumea ISO pot programa o vizită la singura şcoală acreditată Cambridge din Oradea, cu predare exclusiv în limba engleză, apelând numărul de telefon 0770.903.819 sau în scris la adresa de email info@isor.ro.