Să se revizuiască, dar nu aşa! Aceasta pare a fi părerea majorităţii universitarilor orădeni, după ce preşedintele Senatului academic, Sorin Curilă, a supus dezbaterii publice o variantă de Cartă semnificativ modificată.

13 din cele 15 facultăţi orădene au transmis observaţii privind modificările propuse, observaţii care vineri au fost postate pe site-ul Senatului Universităţii, fără a fi clar însă dacă sunt remarci doar ale decanilor sau ale tuturor dascălilor. Facultăţile care nu au avut comentarii sunt cea de Litere şi cea de Inginerie Energetică.

Pe lângă lege!

Aşa cum şi BIHOREANUL a arătat, în varianta supusă dezbaterii, Carta Universităţii prevede că nicio persoană care ocupă funcţii remunerate nu va exercita mai mult de două mandate, regulă care până acum se aplica doar rectorului, şi nu vor mai putea fi decani, directori de departamente sau prodecani cei care au rude sau afini până la gradul III în facultatea în care predau.

Aceste două prevederi i-au scandalizat pe universitari, care susţin că exced Legea Educaţiei. "Limitarea mandatelor acolo unde nu prevede LEN contravine legii. Se încalcă drepturile constituţionale, egalitatea de şanse, etc. Prin lege, nu sunt limitate mandatele de senator, decan, prodecan şi director de departament", se arată în documentul transmis de Facultatea de Geografie, Turism şi Sport.

La fel consideră şi Facultatea de Medicină şi Farmacie, care cere ca mandatele să fie reglementate "conform legii". În plus, Facultatea de Drept arată că aceste prevederi nici nu ar putea fi aplicate retroactiv.

"Limitările suplimentare care exced legea sunt potenţiale surse de conflict, inclusiv de ordin juridic, într-o universitate care are nevoie de echilibru şi de consens, şi nu vor contribui la bunul mers la Universităţii", se arată şi în documentul transmis de Facultatea de Istorie.

"Fraţii Curilă, scutiţi?"

Universitarii nu doar resping aceste prevederi, ci întreabă şi de ce limitările de mandate sau restricţiile "anti-nepotism" n-au fost introduse şi pentru colegii din Senatul universitar.

"De ce sunt scutiţi cei din Senat? Ei pot avea orice funcţie fără conflicte de interese? Exemplu: fraţii Curilă", se arată în observaţia transmisă de Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei, care, după cum se vede, îl şi atacă direct pe preşedintele Senatului. Fratele acestuia, Mircea Curilă, deţine o funcţie de conducere, fiind director al Centrului de Educaţie Continuă şi Dezvoltarea Resurselor Umane.

De asemenea, facultăţile orădene nu sunt de acord nici cu propunerea ca decanii să fie selectaţi de comisii formate şi din senatori, arătând că Legea Educaţiei prevede explicit că acest concurs public este organizat de rector.

Totodată, unele facultăţi, precum cea de Arte, de Drept, de Medicină şi de Protecţia Mediului, se opun şi prevederii care stabileşte că rectorul ar putea fi revocat de Senat, dacă Universitatea are deficit financiar doi ani consecutivi.

Corupţii să rămână!

În schimb, multe facultăţi propun alte schimbări, care nu apar în Carta transmisă de Curilă. Mai precis, profitând de modificări legislative făcute ulterior anului 2013, când a fost aprobată actuala Cartă, universitarii cer ca din Senat să poată face parte, dacă sunt aleşi, şi cei care au funcţii de conducere, cu excepţia rectorului, singurul pe care Legea Educaţiei îl interzice expres. Această propunere a fost transmisă de facultăţile de Protecţia Mediului, respectiv de cea de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură, dar şi de Comisia de Etică a Universităţii, respectiv de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.

În plus, Facultatea de Protecţia Mediului cere şi ca în Cartă să nu se mai prevadă că Senatul poate controla activitatea rectorului, ca la şedinţele Senatului să poată participa, fără drept de vot, membrii comunităţii academice, dar şi personalităţi locale. Aceeaşi facultate vrea şi eliminarea articolului care prevede că universitarii condamnaţi definitiv pentru corupţie sunt daţi afară din Universitate.

Observaţii la Carta propusă a transmis şi Biroul Juridic al Universităţii, care de asemenea arată că nu pot fi prevăzute limitări pentru mandatele şefilor, cât timp Legea Educaţiei nu prevede astfel de constrângeri, dar şi că este o discriminare interzicerea candidaturii la diverse funcţii executive pentru persoanele care ar atinge vârsta de pensionare în timpul mandatului.

Continuă dezbaterile

Toate aceste observaţii vor fi dezbătute în şedinţa Senatului universitar programată luni, 15 aprilie. Iniţial, preşedintele Sorin Curilă îşi dorea ca la această întâlnire propunerea de Cartă să fie supusă votului senatorilor, dar între timp s-a răzgândit.

"Ţinând cont de numărul mare de observaţii, dar şi de faptul că actuala Cartă prevede că propunerile de modificare se transmit cu cel puţin o lună înainte de a fi supuse la vot, amânăm decizia privind aprobarea Cartei pentru şedinţa din 6 mai", a declarat Curilă BIHOREANULUI.

Citeşte pe această temă şi articolul: "Cartă cu harţă: Scandal la Universitatea din Oradea, între cinci prorectori şi preşedintele Senatului"