1868. Casa Fiicelor Carităţii

În secolul al XIX-lea, în Oradea existau mai multe organizaţii caritabile. Una din ele era Congregaţia Fiicele Carităţii ale Sfântului Vincenţiu de Paul, înfiinţată în jurul anului 1850 de către Nogáll János şi continuatoarea ordinului călugăresc creat de preotul catolic francez Vincent de Paul, în 1663.

Congregaţia Fiicele Carităţii a funcţionat sub patronajul bisericii catolice, gestionând un întreg sistem educativ pentru fete: creşă, grădiniţă, şcoală, liceu pedagogic. Activităţile se desfăşurau în localuri amenajate atât în Olosig, cât şi în Velenţa, dar sediul său permanent se afla în clădirea de pe actuala stradă Partenie Cosma nr. 5.

Imobilul a fost construit în 1868 după planurile arhitectului Rimanoczy Kálmán senior. Iniţial, aceasta avea un singur nivel, cu încăperi potrivite pentru a găzdui o creşă şi o grădiniţă. În anii următori, tot mai multe activităţi erau organizate în local, semn că Ordinul era de încredere, iar numărul copiilor în nevoie era şi el mare.

Până în 1882, aici au mai fost deschise o şcoală pentru fete şi două internate, unul pentru fete şi celălalt pentru băieţi.

2019. Imobil retrocedat

În curtea edificiului, în 1896 a fost sfinţită o capelă, demolată de comunişti în 1986. Clădirea principală, cu un stil clasicizant şi neoromanic, a fost extinsă în mai multe rânduri. Întâi a fost supraetajată, apoi i-a fost adăugat corpul dinspre strada Haşdeu, în stil eclectic. Ultima extindere a fost în 1911, prin corpul dinspre strada Menumorut.

Faţada este împărţită de semipilaştri şi capiteluri în formă de turnuleţe. Ferestrele sunt rectangulare, pe etaj unele fiind în segment de arc şi semicirculare. Sub streaşină găsim un lanţ de arcuri romanice. Clădirea avea amenajate în interior săli de clasă, dormitoare, săli de studiu şi de rugăciune, băi, săli de mese şi chiar o sală de spectacole, iar în curte o grădină.

În 1948 a fost naţionalizată şi a început să găzduiască Şcoala de Cooperaţie, iar după 1989 Colegiul Economic "Partenie Cosma". În anii 2000, în curte a fost construită o sală de sport, dar colegiul a părăsit clădirea în 2010, în urma retrocedării imobilului către Episcopia Romano-Catolică. De atunci, aici funcţionează Liceul Teologic Romano-Catolic "Szent László". Reabilitarea completă a faţadei a avut loc în 2014.