Orădenii se vor putea bucura de grădina Palatului Baroc şi după finalizarea lucrărilor de reamenajare a acesteia, realizate de Episcopia Romano-Catolică de Oradea - proprietara parcului - printr-un proiect pe fonduri europene.

Primăria Oradea şi Episcopia s-au înţeles că parcul va rămâne deschis publicului cu condiţia ca municipalitatea să aloce anual 100.000 lei pentru întreţinerea acestuia. 

Protocolul care stabileşte detaliile acestei înţelegeri a fost aprobat în cea mai recentă şedinţă a Consiliului Local. 

După cum se ştie, Episcopia Romano-Catolică de Oradea a efectuat ample lucrări de refacere a parcului dendrologic aferent Palatului Baroc. "Primăria Municipiului Oradea s-a implicat în susţinerea efortului financiar, prin scutirea la plata taxelor de autorizare, în scopul asigurării accesului liber al cetăţenilor şi permanentizarea percepţiei publice de spaţiu deschis al Complexului baroc", se arată într-un comunicat al municipalităţii. 

La finalizarea zonei verzi din jurul Palatului Baroc, Episcopia a solicitat din partea oraşului alocarea unui sprijin financiar pentru întreţinerea noului parc. De asemenea, reprezentanţii celor două entităţi - Primărie şi Episcopie - au convenit că zona ar trebui să rămână în continuare deschisă publicului, deşi e vorba de un spaţiu privat. 

Protocolul încheiat prevede, concret, că municipalitatea "va sprijini prin alocarea din bugetul local a unei sume pentru cheltuielile curente aferente întreţinerii parcului dendrologic Grădina Palatului Episcopal, proprietate a Episcopiei Romano-Catolice de Oradea, în scopul asigurării păstrării acestuia ca zonă de utilizare publică pentru recreere şi relaxare". 

Suma care va fi alocată în acest sens este de 100.000 lei / an. "Va fi destinată exclusiv pentru achitarea cheltuielilor directe privind întreţinerea parcului dendrologic Grădina Palatului Episcopal: cheltuieli materiale (material săditor, îngrăşăminte, combustibil), obiecte de inventar, servicii efectuate de terţi", se precizează în protocol. 

Totodată, Primăria va asigura supravegherea şi păstrarea ordinii publice în parcul dendrologic, funcţionarea reţelei de iluminat public şi funcţionarea iluminatului arhitectural al clădirilor din complexul Baroc, suportând și cheltuielile cu iluminatul.

Pe de altă parte, Episcopia se obligă să întreţină spaţiile verzi, mobilierul şi toate facilităţile publice din parcul dendrologic Grădina Palatului Episcopal, să permită angajaţilor Primăriei să verifice starea tehnică şi efectuarea lucrărilor de întreţinere, să conducă şi să evidenţieze distinct în contabilitate cheltuielile generate de parcul dendrologic, la cerere, să ofere Primăriei informaţii financiare detaliate în privinţa acestora. Totodată, Episcopia va suporta din propriul buget sumele cheltuite care vor depăşi alocările făcute de Primărie.

Înţelegerea este valabilă timp de 10 ani. 

În 2006, Palatul Baroc - în care funcţiona Muzeul Ţării Crişurilor - şi parcul din jurul acestuia au fost retrocedate Episcopiei Romano-Catolice. Totuşi, parcul a rămas deschis publicului, tot printr-un parteneriat cu municipalitatea.