Guvernul a adoptat joi, prin ordonanţă de urgenţă, noi măsuri în domeniul educaţiei, care se vor aplica de îndată ce actul normativ intră în vigoare.

Una dintre măsuri prevede că absolvenţii de liceu care vor susţine Bacalaureatul în această vară nu vor mai da şi probele de competenţe lingvistice şi digitale. Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Educaţiei, aceste probe se vor echivala sau recunoaşte conform unei metodologii care urmează să fie anunţată. Cel mai probabil, aceste examene vor fi echivalate cu mediile elevilor sau alte teste deja susţinute.

Ordonanţa de urgenţă mai prevede că toţi elevii din România vor beneficia de acum înainte de transport public gratuit. "Operatorii de transport au obligaţia de a asigura transportul gratuit al elevilor şi al altor categorii de persoane care beneficiază de facilităţi specifice de transport, sub sancţiunea: încetării contractelor de delegare a serviciului public de transport rutier de persoane, prin curse regulate, la nivel judeţean; retragerea licenţei de traseu în cazul transportului interjudeţean", se arată în comunicat. Cât timp va fi valabilă această măsură nu se ştie.

Guvernul a mai decis să asigure un sprijin financiar şi pentru unităţile de învăţământ particular autorizate provizoriu, oferind finanţarea de bază pentru preşcolarii şi elevii care învaţă în aceste grădiniţe şi şcoli.

Ordonanţa prevede şi două măsuri privind examenele cadrelor didactice. În privinţa examenelor pentru definitivare în învăţământ, Guvernul a decis că dascălilor li se va recunoaşte nota obţinută la ultima inspecţie la clasă. Gradul didactic II se va obţine de cadrele didactice care au o vechime la catedră de cel puţin patru ani de la obţinerea definitivării în învăţământ, după ce vor promova cel puţin două inspecţii şcolare şi o probă scrisă care conţine elemente de pedagogie şi de psihologie, precum şi elemente de metodica specialităţii cu abordări interdisciplinare şi de creativitate.