În contextul epidemiologic generat de Coronavirus (Covid-19), respectând Ordonanţele Militare emise de Ministerul de Interne şi recomandările Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, O.T.L. a adoptat, începând din 11 Martie 2020, în scopul asigurării sănătăţii şi securităţii în muncă a salariaţilor şi din grijă pentru sănătatea şi siguranţa călătorilor, următoarele măsuri:

- suplimentarea mijloacelor de transport în comun către Parcurile Industriale 1 şi 2, răspunzând astfel solicitărilor venite din partea operatorilor economici;

- tramvaiele şi autobuzele circulă pe toate liniile, urbane şi metropolitane, la o frecvenţă care permite călătorilor respectarea normelor sanitare impuse;

- monitorizarea permanentă a gradului de încărcare al mijloacelor de transport;

- se efectuează dezinfecţia zilnică a habitaclurilor mijloacelor de transport în comun (scaune, pardoseli, bare şi suporţi de susţinere, validatoare şi case de marcat, etc.) atât înainte de ieşirea în cursă, cât şi la capete de linii, a cabinelor de aşteptare din staţiile de tramvai şi autobuz şi în sălile de aşteptare ale celor trei autogări administrate de S.C. O.T.L. SA;

- măsurarea temperaturii călătorilor înainte de urcarea în mijloacele de transport în comun;

În perioada stării de urgenţă OTL a asigurat efectuarea în procent de 100% a programului de transport municipal şi metropolitan, coroborat cu asigurarea de mijloace de transport pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă. Obiectivul nostru principal “asigurarea deplasării călătorilor în condiţii de siguranţă” a fost îndeplinit, nici unul dintre agenţii economici, pentru care asigurăm transportul angajaţilor sau al clienţilor, nu a avut probleme sanitare sau de program.

Şoferii, vatmanii, mecanicii/electricienii şi celelalte categorii de personal  au respectat toate normele sanitare şi de organizare a muncii, rezultatul fiind zero îmbolnăviri.       

Activitatea de transport public local a resimţit restrângerea activităţilor economice pe plan local, cu următoarele influenţe privind vânzările titlurilor de călătorie:

Tip legitimatie

15-31 Martie 2020/2019 (%)

Aprilie  2020/2019  ( %)

1-14 Mai 2020/2019 (%)

Variatia  2020 / 2019  (%)

Abonamente urban

- 46

- 67

- 73

- 63

Bilete urban

- 44

- 86

-90

- 75

Fluxurile de numerar şi situaţia financiară este:

- scăderea încasărilor cu 3.700.000 lei astfel: martie 2020 (-45%, 700.000 lei), aprilie (- 85%, 1.500.000 lei) şi mai (-70%, 1.300.000 lei);

- scăderea încasărilor cu 700.000 lei pentru perioada iunie- septembrie 2020 din cauză că şcolile şi universităţile rămân închise ( -85% la abonamnete elevi /studenti );

- scăderea vânzărilor de abonamente cu preţ întreg, datorită restrângerii unor activităţi economice şi a deplasărilor în scopuri diverse pentru perioada iunie – decembrie, 2020 cu aprox. 23%, cu influenţe de – 1.100.000 lei;

- scăderea vânzărilor de bilete pentru perioada iunie – decembrie, 2020 cu aprox. 24% cu influenţe de -1.200.000 lei;

- Total 6.700.000 lei reprezentând  scăderea încasărilor pentru perioada martie - decembrie 2020. 

Măsuri luate pentru echilibrarea fluxurilor de numerar ale anului 2020:

- rescadenţare rate credite investitii cu influenţă pozitivă de + 2.400.000 lei ( BCR 9 rate * 160.000 lei; ING 3 rate * 360.000 lei);

- şomaj tehnic pentru 80 angajati cu decontarea de la bugetul de stat, influenţă pozitivă de + 300.000 lei;

- economii la carburanţi şi energie electrică, influenţă pozitivă de  +300.000 lei

- Total efect pozitiv: +3.000.000 lei

- Deficit financiar prognozat: 3.700.000 lei ( 6,7 mil - 3 mil).

Deficitul este semnificativ datorită faptului că nu se poate recupera prin scăderea cheltuielilor din cauza următoarelor aspecte:

- cheltuielile fixe sunt influenţate (şi vor fi) de achiziţiile de substanţe dezinfectante profesionale şi materiale sanitare, la care se adaugă creşterea preţurilor pentru unele materiale şi servicii;

- cheltuielile de mentenanţă sunt influentate de creşterea preţurilor şi condiţiilor de livrare pentru piese electrice/electromecanice şi piese auto;

- cheltuielile directe cu salariile şi combustibilul/energia electrică sunt strâns legate de kilometri efectuaţi conform programului de transport, iar relansarea economică exclude reducerea programului de transport.  

Relansarea activităţilor economice şi sociale sunt direct legate de mobilitatea urbană, operatorii de transport public local având capacitatea de a oferi un transport în deplină siguranţă.

Importanţa socială reprezintă baza de funcţionare a transportului local. De aceea, este imperios necesar aplicarea Regulamentului nr.1370/2007 emis de Parlamentul European şi Consiliul Parlamentului European, privind asigurarea compensaţiilor financiare, astfel încât operatorii de transport local să beneficieze de resursele financiare pentru a asigura transportul în această perioadă.

În această perioadă s-au transmit recomandări călătorilor să utilizeze canalele “electronice” de achiziţie a legitimaţiilor de călătorie, astfel:

- plata biletului cu cardul bancar la POS-urile din mijloacele de transport;

- plata prin SMS pentru bilete;

- plata online, pentru încărcarea abonamentelor prin portalul www.otl.ro

Aceaste facilitati vor fi dezvoltate şi îmbunătatite în acest an prin finanţarea asigurată de programul european RO-HU 390, scopul final fiind dezvoltarea “planificatorului de călătorii” cu date în timp real.

OTL, susţinut de Primăria Oradea, continuă programul de investiţii în mijloace de transport şi infrastructură. La inceputul lunii iunie 2020 sunt aşteptate 6 autobuze Mercedes finanţate prin programul european RO-Hu 390, în valoare de 1,2 mil. euro, decontarea fiind asigurată printr-un credit punte pus la dispoziţie de BCR.

Asigurăm călătorii că măsurile de prevenţie sunt luate în continuare şi numărul mijloacele de transport scoase în circulaţie este optim pentru respectarea normelor sanitare.

Relansarea activităţilor economice şi sociale sunt direct legate de mobilitatea urbană, OTL în calitate de operator de transport public local are capacitatea de a oferi  transportul călătorilor în deplină siguranţă.

Evoluţia vânzării legitimaţiilor de călătorie în perioada Stării de Urgenţă, 15 Martie - 14 Mai 2020, comparativ cu 2019

Tabel 1. Variaţia  procentuală (urban) faţă de 2019

Tip legitimatie

15-31 Martie 2020/2019 (%)

Aprilie  2020/2019  ( %)

1-14 Mai 2020/2019 (%)

Variaţia medie 2020 / 2019  %

Abonamente urbane

- 46

- 67

- 73

- 63

Bilet urban

- 44

 - 86

- 90

- 75

 

Tabel  2. Variaţia procentuală a abonamentelor urbane  vândute (defalcat pe tip de abonament) faţă de 2019

Tip abonament

15-31 Martie 2020/2019 (%)

Aprilie  2020/2019  ( %)

1-14 Mai 2020/2019 (%)

Variaţia medie 2020 / 2019  %

Ab.cu preţ întreg.

- 51

- 60

- 67

- 59

Ab.Elevi

- 98

- 99

- 99

- 98

Ab.studenti

- 45

- 97

- 99

- 81

Ab.pensionar

- 28

- 64

- 64

- 55

Ab.CES

- 68

- 61

- 72

- 66

Ab.Donatori

- 31

- 45

- 50

- 42

Variaţia medie lunara  %

- 46

- 67

- 73

- 63

 

Tabel  3. Variaţia procentuală a biletelor urbane vândute  (defalcat pe tip de bilete cu 1 călătorie) faţă de 2019

Tip legitimatie

15-31 Martie 2020/2019 (%)

Aprilie  2020/2019  ( %)

1-14 Mai 2020/2019 (%)

Variaţia medie 2020 / 2019  %

Bilete  călători chioşc

  - 62

- 91

- 95

- 79

Bilete  călători terţi

  - 59

- 83

- 94

- 80

Bilete automate

  - 79

- 93

- 96

- 91

Bilete CARD

    - 7

- 54

- 53

- 35

Portofel automate

- 100

0

- 67

- 58

Portofel electronic

   - 8

- 63

- 81

- 54

Bilete  SMS

  - 57

- 88

- 88

- 80

Legitimaţie de 1 zi

  - 84

- 94

- 93

- 92

Variaţia  medie lunara %

  - 44

- 86

- 90

- 75