Apropierea alegerilor parlamentare impune cunoaşterea rolului şi a modului de funcţionare a Parlamentului, precum şi a statutului parlamentarilor, ca reprezentanţi ai cetăţenilor.

Potrivit prevederilor constituţionale, în exercitarea mandatului, deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului. Constituţia României a adoptat sistemul mandatului reprezentativ, ceea ce înseamnă că fiecare parlamentar este liber să voteze aşa cum doreşte în orice situaţie. De aceea, Constituţia prevede expres că orice mandat imperativ este nul.

Deputaţii şi senatorii intră în exerciţiul mandatului la data întrunirii legale a Camerei din care fac parte, sub condiţia validării alegerii şi a depunerii jurământului. Calitatea de deputat sau de senator încetează la data întrunirii legale a Camerelor nou alese sau în caz de demisie, de pierdere a drepturilor electorale, de incompatibilitate ori de deces.

Calitatea de deputat sau de senator este incompatibilă cu exercitarea oricărei funcţii publice de autoritate, cu excepţia celei de membru al Guvernului. De asemenea, nimeni nu poate fi, în acelaşi timp, deputat şi senator.

În ceea ce priveşte imunitatea parlamentară, Constituţia prevede că deputaţii şi senatorii nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

Pe de altă parte însă, deputaţii şi senatorii pot fi urmăriţi şi trimişi în judecată penală pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului, dar nu pot fi percheziţionaţi, reţinuţi sau arestaţi fără încuviinţarea Camerei din care fac parte, după ascultarea lor. Urmărirea şi trimiterea în judecată penală se pot face numai de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Competenţa de judecată aparţine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

În caz de infracţiune flagrantă, deputaţii sau senatorii pot fi reţinuţi şi supuşi percheziţiei. Ministrul justiţiei îl va informa neîntârziat pe preşedintele Camerei asupra reţinerii şi a percheziţiei. În cazul în care Camera sesizată constată că nu există temei pentru reţinere, va dispune imediat revocarea acestei măsuri.