Odată cu desfăşurarea alegerilor parlamentare, mandatul Guvernului în exerciţiu încetează. Chiar dacă prim-ministrul şi-a depus mandatul în urma rezultatelor la alegeri, este important de precizat faptul că încetarea mandatului întregului guvern era o chestiune de câteva zile, deoarece Constituţia prevede că Guvernul îşi exercită mandatul până la data validării alegerilor parlamentare generale.

Ca atare, de la data validării alegerilor parlamentare, fostul guvern are statutul similar unui guvern demisionar şi, potrivit Constituţiei, poate îndeplini numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de membrii noului Guvern.

Conform articolului 103 din Constituţie, Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament. Candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului. Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.

În cazul în care noul Guvern este învestit în funcţie prin votul majorităţii deputaţilor şi a senatorilor, prim-ministrul, miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului vor depune individual, în faţa Preşedintelui României, jurământul. Guvernul în întregul său şi fiecare membru în parte îşi exercită mandatul, începând de la data depunerii jurământului.
În cazul în care candidatul la funcţia de prim-ministru nu obţine voturile necesare pentru învestirea guvernului, procedura se va relua prin desemnarea, de către Preşedintele României, a unui nou candidat pentru funcţia de prim-ministru.

În fine, după consultarea preşedinţilor celor două Camere şi a liderilor grupurilor parlamentare, Preşedintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură, declanşându-se, astfel, procedura alegerilor anticipate.