Așa cum arătam săptămânile trecute, poprirea este operațiunea prin care, prin intermediul unui executor judecătoresc și în temeiul unui titlu executoriu, un creditor încearcă să obțină banii datorați de o altă persoană (a treia persoană) debitorului său.

Există situații în care terțul poprit care, de regulă, este o bancă sau angajatorul debitorului, refuză să de-a curs popririi în sensul în care nu indisponibilizează sumele poprite și nu le remite executorului judecătoresc.

În aceste situații, creditorul urmăritor, debitorul sau executorul judecătoresc, în termen de cel mult o lună de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi.

Instanţa îi va cita pe creditorul urmăritor, pe debitorul şi terţul poprit şi, la termenul fixat pentru judecarea cererii de validare, va putea dispune administrarea oricărei probe necesare soluţionării acesteia, care este admisibilă potrivit normelor de drept comun.

În această procedură, terțul poprit (angajatorul) poate să invoce față de creditor toate aspectele pe care le-ar putea invoca față de debitor (angajat) în măsura în care ele se întemeiază pe o cauză anterioară popririi. Dacă se dovedește că terțul poprit (angajatorul) datorează sume de bani debitorului (angajatului), instanţa va da o hotărâre de validare a popririi, prin care îl va obliga pe terţul poprit să îi plătească creditorului, în limita creanţei, suma datorată debitorului.

Principalul efect al hotărârii de validare este că aceasta constituie titlu executoriu împotriva terţului poprit, până la concurenţa sumelor pentru care s-a făcut validarea. Mai pe românește, terțul devine debitor care poate fi executat silit pentru sumele care au făcut obiectul hotărârii de validare a popririi.

Dacă însă, în urma administrării de probe, se stabilește că terțul poprit (angajatorul) nu datorează sume de bani debitorului (angajatul), instanța va dispune desființarea popririi.

La fel ca orice altă hotărâre în materia executării silite, hotărârea supra validării popririi se poate ataca cu apel în 10 zile de la comunicare.